Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 29.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 25 (-4)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 29, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 279 (-8)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 26 (+1)
  • Osoby w izolatorium: 2 (-2)
  • Osoby hospitalizowane: 10 (+1)
  • Osoby zakażone ogółem: 365 (+1)
  • Osoby zakażone obecnie: 25 (-4)
  • Osoby wyleczone: 333 (+5)
  • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwienie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. W ramach wydziału funkcjonuje Biuro Rady dla sprawnego funkcjonowania Rady Powiatu. Realizuje również zadanie w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony zdrowia oraz ochrony informacji niejawnych. Do zadań Wydziału organizacyjnego należy też promaocja Powiatu Tureckiego.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
organizacyjny@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Aleksandra Kocańska Samodzielny referent 214 tel.: 632223222
Krzysztof Matczak OHS specialist 233 tel.: 632223212
Henryka Rabęda Inspector for staff 233 tel.: 632223212
Justyna Janik Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych 14 tel.: 632223254
Halina Tylki Inspector for payments 115 tel.: 632223235
Małgorzata Matusiak Inspector for defence and protection of classified information 14 tel.: 632223251
Anna Nowicka Inspector for promoting 221 tel.: 632223227
Patrycja Pawlaczyk Podinspektor ds. promocji 214 tel.: 632223255
Anna Grosicka Company archivist 13d tel.: 632223268
Małgorzata Sztobska Młodszy referent ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych 208 tel.: 632223250
Robert Wojdyła Computer specialist 13b tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist 13b tel.: 632223206
Magdalena Mączka Administrative assistance 213 tel.: 632223229
Kinga Gostyńska Administrative assistance 208 tel.: 632223209
Aleksander Mijalski Driver/Economic worker 15 tel.: 632223216
Witold Podleśny Economic worker 15 tel.: 632223247
Bogumiła Janczak Economic worker 15 tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker 15 tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker 15 tel.: 632223216
Ewa Graczyk Administrative assistance 11 tel.: 632223200
Bogumił Siwek Administrative assistance 11 tel.: 632223200
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service 11 tel.: 632223200
Przemysław Jandy Powiatowy Rzecznik Prasowy 228 tel.: 632223214