Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 26.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 102 (+3)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 26, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 33 (+12)
  • Osoby poddane kwarantannie: 513 (-14)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 134 (-14)
  • Osoby w izolatorium: 2
  • Osoby hospitalizowane: 27 (+3)
  • Osoby zakażone ogółem: 608 (+22)
  • Osoby zakażone obecnie: 102 (+3)
  • Osoby wyleczone: 493 (+19)
  • Liczba zgonów: 13
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020
Cel projektu
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
Beneficjent
None
Wartość
277 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
249 300.00 PLN - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Procent dofinansowania
90% - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2020

Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego

Celem ogólnym realizacji jest podniesienie  świadomości  ekologicznej uczniów,  uwrażliwienie  na środowisko 

przyrodnicze oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

 

Celem szczegółowym jest:

- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego

  i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,

- wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania

  z zasobów natury,

- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.

 

W ramach realizacji zadania przewidywany jest do osiągnięcia następujący efekt rzeczowy:

 

1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich pomoce dydaktyczne,

    wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej - całkowity koszt 104.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

     koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) zestaw do fotowoltaiki

   koszt zestawu 30.000,00 zł - pomoc dydaktyczna.

2. Zespół Szkół Technicznych w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 80.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

    koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) stacja mereologiczna

    koszt 6.000,00 zł -  pomoc dydaktyczna

 

3. I Liceum Ogólnokształcącego w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 93.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

    koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) mikroskop jednookularowy (15 sztuk)

    koszt 15.000,00 zł, - pomoc dydaktyczna,

e) mikroskop cyfrowy (1 sztuka)

    koszt 4.000,00 zł, - pomoc dydaktyczna,

Zakupione w ramach dofinansowania wyposażenie w pomoce dydaktyczne planujemy aktywnie wykorzystywać w toku realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w naszych placówkach szkolnych objętych wsparciem.  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela.

 

Od zastosowania zakupionych pomocy dydaktycznych oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści.

Liczymy, że dzięki temu ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach, co pozwoli na zwiększenie ich kreatywności oraz motywacji. Angażując uczniów w proces tworzenia materiału edukacyjnego, wykorzystywanego na dostarczonych pomocach dydaktycznych, chcielibyśmy doprowadzić do nawiązania lepszej współpracy pomiędzy nimi, a nauczycielami.

 

 

 

Etapy realizacji

2020.10.26 Podpisanie umowy dostawy - mikroskop cyfrowy dla I LO w Turku
2020.10.19 Ogłoszenie przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego dla szkół I LO, ZST i ZSR CKP
2020.10.14 Podpisanie umowy dostawy - zestaw do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2020.10.13 Zapytanie ofertowe - dostawa klatki meteorologicznej dla ZST w Turku
2020.10.08 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopu cyfrowego dla I LO w Turku
2020.10.08 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopów jednookularowych dla I LO w Turku
2020.10.05 Zapytanie ofertowe - dostawa zestawu do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2020.10.05 Zabezpieczenie środków w budżecie powiatu - uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 396/2020 z dnia 05.10.2020
2020.10.02 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.10.02 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2020.10.02 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.10.02 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.09.28 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji do kwoty 249.300,00 zł
2020.09.25 Lista wniosków WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania
2020.09.10 Lista wniosków WFOŚiGW w Poznaniu spełniająca warunki formalne
2020.08.31 Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu

Galeria zdjęć