Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020
Cel projektu
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
Beneficjent
None
Wartość
277 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
249 300.00 PLN - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Procent dofinansowania
90% - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa 2021 - Budżet Państwa 2021
Lata realizacji
2020 - 2020

Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego

Celem ogólnym realizacji jest podniesienie  świadomości  ekologicznej uczniów,  uwrażliwienie  na środowisko 

przyrodnicze oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

 

Celem szczegółowym jest:

- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego

  i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,

- wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania

  z zasobów natury,

- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.

 

W ramach realizacji zadania przewidywany jest do osiągnięcia następujący efekt rzeczowy:

 

1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich pomoce dydaktyczne,

    wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej - całkowity koszt 104.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

     koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) zestaw do fotowoltaiki

   koszt zestawu 30.000,00 zł - pomoc dydaktyczna.

2. Zespół Szkół Technicznych w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 80.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

    koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) stacja mereologiczna

    koszt 6.000,00 zł -  pomoc dydaktyczna

 

3. I Liceum Ogólnokształcącego w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 93.000,00 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 25.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

    koszt zestawu 43.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 6.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) mikroskop jednookularowy (15 sztuk)

    koszt 15.000,00 zł, - pomoc dydaktyczna,

e) mikroskop cyfrowy (1 sztuka)

    koszt 4.000,00 zł, - pomoc dydaktyczna,

Zakupione w ramach dofinansowania wyposażenie w pomoce dydaktyczne planujemy aktywnie wykorzystywać w toku realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w naszych placówkach szkolnych objętych wsparciem.  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela.

 

Od zastosowania zakupionych pomocy dydaktycznych oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści.

Liczymy, że dzięki temu ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach, co pozwoli na zwiększenie ich kreatywności oraz motywacji. Angażując uczniów w proces tworzenia materiału edukacyjnego, wykorzystywanego na dostarczonych pomocach dydaktycznych, chcielibyśmy doprowadzić do nawiązania lepszej współpracy pomiędzy nimi, a nauczycielami.

 

Rozliczenie końcowe - osiągięty efekt rzeczowy:

 

1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich pomoce dydaktyczne,

    wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni urządzeń i systemów energii odnawialnej - całkowity koszt 94.466,77 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 15.535,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

     koszt zestawu 47.871,60 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 4.738,17 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) zestaw do fotowoltaiki

   koszt zestawu 26.322,00 zł - pomoc dydaktyczna.

 

2. Zespół Szkół Technicznych w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 73.021,72 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 15.535,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (1 szt.) + laptop (16 szt.)

    koszt zestawu 47.871,60 zł - wyposażenie i sprzęt,

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 4.738,17 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) stacja mereologiczna

    koszt 4.876,95 zł -  pomoc dydaktyczna

 

3. I Liceum Ogólnokształcącego w Turku pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt na potrzeby pracowni biologicznej - całkowity koszt 109.863,14 zł:

a) monitor interaktywny (1 szt.) + mobilny stojak (1 szt.) + laptop (1 szt.)

    koszt zestawu 15.535,00 zł - wyposażenie i sprzęt,

b) mobilna szafa (2 szt.) + laptop (24 szt.)

    koszt zestawu nr I - 47.871,60 zł - wyposażenie i sprzęt,

    mobilna szafa (1szt.) + laptop (16 szt.) - 47.871,60 zł

    koszt zestawu nr II - 00.000,00 zł - wyposażenie i sprzęt

    mobilna szafa (1szt.) - 2.089,00 zł + laptop (8 szt.) - 22.632,00 zł

    razem koszt zestawu nr I + II = 47.871,60 zł + 24.721,00 zł = 72.592,60 zł

c) zestaw do wideokonferencji

    koszt zestawu 4.738,17 zł - wyposażenie i sprzęt,

d) mikroskop jednookularowy (36 sztuk)

    koszt 3.690,00 zł, - pomoc dydaktyczna, - 15 szt.

    koszt 3.719,52 zł, - pomoc dydaktyczna, - 21 szt.

e) mikroskop cyfrowy (2 sztuki)

    koszt 4.237,35 zł, - pomoc dydaktyczna - 1 szt.

    koszt 5.350,50 zł, - pomoc dydaktyczna - 1 szt.

 

Podsumowanie finansowe zadania:

1. ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 94.466,77 zł brutto

2. ZST w Turku - 73.021,72 zł brutto

3. I LO w Turku - 109.863,14 zł brutto

4. Razem poz. 1+3: 277.351,63 zł brutto

 

Etapy realizacji

2021.02.22 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2020.12.21 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.12.21 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2020.12.21 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.12.21 Promocja projektu - tv.wielkopolska
2020.12.21 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.12.18 Rozliczenie umowy dotacji WFOŚiGW w Poznaniu
2020.12.18 Przekazanie zestaw szafka mobilna + laptopy (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.12.18 Przekazanie zestaw monitor interaktywny + mobilny stojak + laptop (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.12.18 Przekazanie laptopów 8 szt. dla I LO
2020.12.18 Przekazanie mikroskopów jednookularowych 21 szt. dla I LO w Turku
2020.12.18 Przekazanie szafka mobilna na 10 laptopów dla I LO
2020.12.17 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.12.16 Podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu - kwota dotacji 249.300,00 zł
2020.12.15 Podpisanie protokołu odbioru - zestaw do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2020.12.15 Podpisanie protokołu odbioru - zestaw do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2020.12.14 Pismo WFOŚiGW - przyznanie dofinansowania - 249.300,00 zł
2020.12.14 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.12.14 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2020.12.14 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.12.14 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.12.10 Przekazanie mikroskop cyfrowy II dla I LO w Turku
2020.12.10 Przekazanie zestawy do wideokonferencji dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.12.02 Przekazanie stacja meteorologiczna 1 szt. dla ZST w Turku
2020.11.30 Podpisanie protokołu odbioru - mikroskopy jednookularowe 21 szt. dla I LO w Turku
2020.11.30 Podpisanie protokołu odbioru - szafka mobilna na 10 laptopów dla I LO
2020.11.27 Podpisanie protokołu odbioru - zestaw szafka mobilna + laptopy (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.11.27 Podpisanie protokołu odbioru - laptopy 8 szt. dla I LO
2020.11.26 Podpisanie aneksu do umowy dostawy - zestaw do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 26.322,00 zł brutto
2020.11.26 Podpisanie protokół odbioru - zestaw monitor interaktywny + mobilny stojak + laptop (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.11.26 Podpisanie umowy dostawy - laptopy 8 szt. dla I LO - 22.632,00 zł brutto
2020.11.24 Protokół odbioru - mikroskop cyfrowy II dla I LO w Turku
2020.11.23 Zapytanie ofertowe - dostawa laptopów 8 szt. dla I LO
2020.11.23 Zamówienie - mobilna szafa na laptopy 1 szt. dla I LO - 2.089,00 zł
2020.11.20 Podpisanie umowy dostawy - zestaw szafka mobilna + laptopy (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP - 143.614,80 zł brutto
2020.11.20 Podpisanie umowy dostawy - mikroskopy jednookularowe 21 szt. dla I LO w Turku - 3.719,52 zł brutto
2020.11.19 Podpisanie umowy dostawy - mikroskop cyfrowy 1 szt. dla I LO w Turku - 5.350,50 zł brutto
2020.11.18 Zamontowanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - 3 szt. I LO, ZST, ZSR
2020.11.18 Podpisanie umowy dostawy - zestaw monitor interaktywny + mobilny stojak + laptop (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP - 46.605,00 zł brutto
2020.11.17 Przekazanie mikroskopów jednookularowych 15 szt. dla I LO w Turku
2020.11.17 Przekazanie mikroskopu cyfrowego 1 szt. dla I LO w Turku
2020.11.17 Podpisanie protokołu odbioru - zestawy do wideokonferencji dla ILO, ZST, ZSR CKP
2020.11.13 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopów jednookularowych 21 szt. dla I LO w Turku
2020.11.13 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopu cyfrowego 1 szt. dla I LO w Turku
2020.11.10 Podpisanie umowy dostawy - zestaw do wideokonferencji (3 zestawy) dla ILO, ZST, ZSR CKP - 14.214,51 zł brutto
2020.11.06 Protokół odbioru - stacja meteorologiczna 1 szt. dla ZST w Turku
2020.11.03 Zapytanie ofertowe - wykonanie tablic informacyjnych dla ILO, ZST i ZSR CKP
2020.10.29 Protokół odbioru - mikroskopy jednookularowe 15 szt. dla I LO w Turku
2020.10.29 Protokół odbioru - mikroskop cyfrowy I dla I LO w Turku
2020.10.29 Podpisanie umowy dostawy - stacja meteorologiczna 1 szt. dla ZST w Turku - 4.876,95 zł brutto
2020.10.27 Podpisanie umowy dostawy - mikroskopy jednookularowe 15 szt. dla I LO w Turku - 3.690,00 zł brutto
2020.10.26 Podpisanie umowy dostawy - mikroskop cyfrowy 1 szt. dla I LO w Turku - 4.237,35 zł brutto
2020.10.19 Ogłoszenie przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego dla szkół I LO, ZST i ZSR CKP
2020.10.14 Podpisanie umowy dostawy - zestaw do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 26.322,00 zł brutto
2020.10.13 Zapytanie ofertowe - dostawa klatki meteorologicznej dla ZST w Turku
2020.10.08 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopu cyfrowego 1 szt. dla I LO w Turku
2020.10.08 Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopów jednookularowych 15 szt. dla I LO w Turku
2020.10.05 Zapytanie ofertowe - dostawa zestawu do fotowoltaiki dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2020.10.05 Zabezpieczenie środków w budżecie powiatu - uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr 396/2020 z dnia 05.10.2020
2020.10.02 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.10.02 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2020.10.02 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.10.02 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.09.28 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji do kwoty 249.300,00 zł
2020.09.25 Lista wniosków WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania
2020.09.10 Lista wniosków WFOŚiGW w Poznaniu spełniająca warunki formalne
2020.08.31 Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu

Galeria zdjęć