Wydział Finansów

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
finanse@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Teresa Borkowska Skarbnik 114a tel.: 632223230
Monika Miśko Naczelnik 113 tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspektor ds. rozliczeń i obsługi kasowej (KASA) 10 tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości 114 tel.: 632223236
Maria Krysiak Specjalista ds. rozliczeń z budżetem państwa i powiatu 114 tel.: 632223236
Andżelika Szulc Młodszy referent 114 tel.: 632223238
Milena Mruk Inspektor ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości budżetowej 114 tel.: 632223238
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków Starostwa, sprawozdawczości oraz ewidencji środków trwałych 116 tel.: 632223232
Sylwia Fraszczyńska Podinspektor ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości budżetowej 116 tel.: 632223232