Wydział Finansów

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
finanse@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Teresa Borkowska Treasurer 114a tel.: 632223230
Monika Miśko Naczelnik 113 tel.: 632223234
Edyta Gołdyka Specialist for settlement with budget of country and district
Agnieszka Woźniczko Administrative assistance
Magdalena Bartosik Administrative assistance
Małgorzata Papierska Inspector for settlement and cash service 10 tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspector for register of income and expense and reporting 114 tel.: 632223236
Maria Krysiak Specialist for settlement with budget of country and district 114 tel.: 632223236
Andżelika Szulc Podinspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości 114 tel.: 632223238
Milena Mruk Inspektor ds. rozliczeń, planowania i analiz budżetu 114 tel.: 632223231
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów 116 tel.: 632223232
Tomasz Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów 10 tel.: 632223237