Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Cel projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
9 154 966.30 PLN
Wartość dofinansowania
7 323 973.03 PLN - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024
Procent dofinansowania
80% - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2024)
oraz poddziałania:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Lata realizacji
2024 - 2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024

dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na rok 2024
złożył 9 zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1

Remont drogi powiatowej 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice

na odcinku Marcjanów – Nowy Świat.
Całkowity koszt inwestycji: 2 079 715,39 zł

Zadanie nr 2 

Remont drogi powiatowej 4497P Przykona – Dobra

na odcinku Przykona – Bądków Pierwszy.
Całkowity koszt inwestycji: 2 876 648,99 zł

Zadanie nr 3

Remont drogi powiatowej 4478P Chylin – Grzymiszew

na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda.
Całkowity koszt inwestycji: 2 728 295,00 zł

Zadanie nr 4

Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Miłkowice

na odcinku Wygoda – Miłkowice.
Całkowity koszt inwestycji:
 3 590 903,84 zł

Zadanie nr 5

Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice

na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice.
Całkowity koszt inwestycji: 6 440 486,66 zł


Zadanie nr 6

Remont drogi powiatowej 4535P ul. Poduchowne w Turku.
Całkowity koszt inwestycji: 525 662,78 zł


Zadanie nr 7

Remont drogi powiatowej 4515P ul. Milewskiego w Turku.
Całkowity koszt inwestycji: 1 133 957,32 zł


Zadanie nr 8

Przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków-Kowale Pańskie – odcinek I w m. Grąbków.
Całkowity koszt inwestycji: 2 714 479,64 zł

Zadanie nr 9

Przebudowa drogi powiatowej 4478P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew.
Całkowity koszt inwestycji: 441 109,84 zł

 

Wyniki naboru - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024
Dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie
lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych

 

Zadanie nr 1

Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe-Wietchinin-Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe-Wietchinin-Mikulice

Całkowita wartość inwestycji:  6.440.486,66 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 6.440.486,66 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 5.152.389,32 zł brutto

Kwota środków własnych: 1.288.097,34 zł brutto

Termin realizacji zadania: 03.2024-08.2024

Pozycja nr 20 listy podstawowej zatwierdzającej 

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie-odcinek I w m. Grąbków

Całkowita wartość inwestycji:  2.714.479,64 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 2.714.479,64 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 2.171.583,71 zł brutto

Kwota środków własnych: 542.895,93 zł brutto

Termin realizacji zadania: 03.2024-09.2024

Pozycja nr 30 listy podstawowej zatwierdzającej 

 

Etapy realizacji