Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, scalaniem i wymianą gruntów oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz realizacją zadań z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, łowiectwa, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz ochrony przyrody.

Adres:
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
Łąkowa 4a
62-700 Turek
Adres e-mail:
geodezja@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Roman Kubiak Naczelnik Wydziału 5 tel.: 632223350
Jarosław Szczap Kierownik referatu ds. ochrony środowiska 2 tel.: 632223286
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection 1 tel.: 632223283
Marta Okupna Inspektor ds. rekultywacji 1 tel.: 632223288
Zofia Szymańska Specjalista ds. ochrony gruntów rolnych 1 tel.: 632223280
Jolanta Woźniak Administrative assistance 14 tel.: 632223335
Wojciech Zajączkowski Inspektor ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu 3 tel.: 632223348
Robert Wieczorek Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej 3 tel.: 632223347
Krzysztof Kopacki Referent ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej 3 tel.: 632223387
Dorota Imbirska Inspektor ds. obsługi przygotowywania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu 4 tel.: 632223344
Michał Zajączkowski Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej 4 tel.: 632223343
Irena Pawlak Inspektor ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów) 6 tel.: 632223342
Paulina Jasiak Młodszy referent ds. udostępniania materiałów z powiatowego zasobu i EGiB 6 tel.: 632223339
Małgorzata Dyc Inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów oraz klasyfikacji 14 tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspector for implementing tasks resulting from geodetic regulation-modernization of land record 6 tel.: 632223331
Anna Majda Specjalista 6 tel.: 632223341
Emilia Kominiarczyk Inspector for cadastre of real estate 11 tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspector for cadastre of real estate 11 tel.: 632223333
Małgorzata Kowalska Referent ds. prowadzenia katastru nieruchomości 11 tel.: 632223334
Agnieszka Stolarek Inspektor 11 tel.: 632223336
Iwona Wągrowska Specialist for administration, geodetic works, giving materials and authenticated documents, update of information in system of the document flow 13 tel.: 632223346
Grażyna Siera Inspektor ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 14 tel.: 632223345
Katarzyna Skoczylas Młodszy referent ds. ochrony gruntów rolnych 1 tel.: 632223340
Klaudia Wojciechowska Administrative assistance 12 tel.: 632223284
Anna Górska Administrative assistance 6 tel.: 632223289
Przemysław Bogdański Administrative assistance 12 tel.: 632223285