Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Aug. 4, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 344 (-35)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 136 (-4)
  • Osoby w izolatorium: 47 (+2)
  • Osoby hospitalizowane: 9 (+1)
  • Osoby zakażone ogółem: 272 (+4)
  • Osoby zakażone obecnie: 190
  • Osoby wyleczone: 82 (+4)
  • Liczba zgonów: 4
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, scalaniem i wymianą gruntów oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz realizacją zadań z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, łowiectwa, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz ochrony przyrody.

Adres:
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
Łąkowa 4a
62-700 Turek
Adres e-mail:
geodezja@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Sławomir Błaszczyk Naczelnik 5 tel.: 632223286
Sławomir Piątkowski District Geodesist 5 tel.: 632223340
Roman Kubiak Inspector 12 tel.: 632223335
Bożena Zasiadczyk Inspector for cadastre of real estate 11 tel.: 632223332
Grażyna Siera Geodesist for coordination of deigned net utilities location 2 tel.: 632223345
Wojciech Zajączkowski Senior Geodesist for verification of geodetic statement and administrative proceedings 3 tel.: 632223348
Robert Wieczorek Sub-inspector for leading of numerical database BDOT, GESUT, EGiB 3 tel.: 632223347
Michał Zajączkowski Sub-inspector for leading of numerical database BDOT, GESUT, EGiB 3 tel.: 632223343
Dorota Imbirska Geodesist for service of preparation materials for geodetic works reporting and administrative proceedings 4 tel.: 632223344
Elżbieta Buchali Geodesist for service of preparation materials for geodetic works reporting and administrative proceedings 4 tel.: 632223336
Irena Pawlak Geodesist for current service of enquirers (sale of materials from the source of land records) 6 tel.: 632223342
Małgorzata Dyc Geodesist for administrative proceeding in land record and classification 12 tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspector for implementing tasks resulting from geodetic regulation-modernization of land record 11 tel.: 632223339
Iwona Wągrowska Specialist for administration, geodetic works, giving materials and authenticated documents, update of information in system of the document flow 13 tel.: 632223346
Anna Majda Clerk 6 tel.: 632223341
Izabela Wapińska Clerk 6 tel.: 632223331
Emilia Kominiarczyk Sub-inspector for cadastre of real estate 11 tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspector for cadastre of real estate 11 tel.: 632223333
Piotr Walczak Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 3 tel.: 632223280
Ewa Różycka Inspector 6a tel.: 632223284
Alicja Chojecka Inspector for forestry 4
Ilona Tomczak Inspector for waste management 6a tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection 6a tel.: 632223283
Marta Okupna Sub-inspector for environmental protection 6a