Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023
Cel projektu
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
250 797.00 PLN
Wartość dofinansowania
250 797.00 PLN - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Procent dofinansowania
100% - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)
oraz poddziałania:
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Lata realizacji
2022 - 2023

 

CYFROWY POWIAT - POWIAT TURECKI

 

Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Grantodawca:

Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Zakres wniosku obejmował zakup i wykonanie:

 1. Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           18 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 90.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           10 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 50.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup swithy (przełączników sieciowych) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           8 szt. x 5.000,00 zł./szt. = 40.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego

           Microsoft 365 Business Standard lub oprogr. równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiat. w Turku

           100 szt. x 650,00 zł./szt. = 65.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

 1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku – 5.797,00 zł/szt.

           - rodzaj zamówienia: usługa

 

Wartość złożonego i zaakceptowanego grantu razem poz. 1-5 wynosi: 250.797,00 zł.

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Finansowanie zadania będzie odbywać się w formie zaliczki 100%, która zostanie przekazana w ciągu 40 roboczych od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu. Maksymalna kwota dofinasowania przeznaczona dla Powiatu Tureckiego wynosi 250.797,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu (ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.). 

 

Umowa o powierzeenie grantu o numerze 5325/P/2022 z dnia 27 września 2022 roku

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowrności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą 

realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Realizacja i rozliczenie grantu Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023:

 

 1. Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

           - 18 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 90.000,00 zł

           - umowa nr OR.273.31.2022 z dnia 03.11.2022 wartość umowy: 58.228.20 zł brutto - Prime Computers D. Leszczyński

           - protokół odbioru z dnia 07.11.2022

 

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

           - 10 szt. x 5.000,00 zł/szt. = 50.000,00 zł

           - umowa nr OR.273.30.2022 z dnia 03.11.2022 wartość umowy: 56.149,50 zł brutto - AT COMPUTERS s.c.

           - protokół odbioru z dnia 08.11.2022

 

 1. Zakup switchy (przełączników sieciowych) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

           - 8 szt. x 5.000,00 zł./szt. = 40.000,00 zł

           - umowa nr OR.273.29.2022 z dnia 25.10.2022 wartość umowy: 44.673,60 zł brutto - Technika Biurowa INTERBIURO

           - protokół odbioru z dnia 26.10.2022

 

 1. Zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego:

           Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku

           - 100 szt. x 650,00 zł./szt. = 65.000,00 zł

           - umowa nr OR.273.28.2022 z dnia 25.10.2022 wartość umowy: 52.275,00 zł brutto                 - E3 sp. z o.o.

           - protokół odbioru z dnia 04.11.2022

 

 1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku:

           – 1 sztuki  5.797,00 zł/szt.

           - umowa nr OR.273.27.2022 z dnia 25.10.2022 wartość umowy: 1.230,00 zł brutto-CKU ,, MERCURY”.

           - protokół odbioru z dnia 01.12.2022

 

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

- 4 sztuki x 3.873,27 zł /szt.= 15.493,08 zł

- umowa nr OR.273.2.2023 z dnia 23.05.2023 r. , wartość umowy: 15.493,08 zł- ALLTECH Sp. z o.o.

- protokół odbioru z dnia 29.05.2023 r.

 

 1. Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

- 3 sztuki x 5.608,80 zł /szt.=16.826,40

- umowa nr OR.273.28.2023 z dnia 21.06.2023 r.- Technika biurowa INTER BIURO

- protokół odbioru z dnia 27.06.2023 r.

 

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

- 1 sztuka x 4.154,94 zł /szt.= 4.154,94 zł

- umowa nr OR.273.35.2023 z dnia 23.05.2023 r. , wartość umowy: 4.154,94 zł- e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna

- protokół odbioru z dnia 16.08.2023 r.

 

 1. Zakup stacji roboczych komputerów AIO wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku:

- 1 sztuka x 4.083,60 zł /szt.= 4.083,60 zł

- umowa nr OR.273.37.2023 z dnia 23.08.2023 r. , wartość umowy: 4.083,60 zł- technika biurowa INTER BIURO

- protokół odbioru z dnia 24.08.2023 r.

 

Etapy realizacji

2022.12.07 Przekazanie diagnozy cyberbezpieczeństwa na adres skrytki ePUAP NASK-PIB: /NASK-Instytut/SkrytkaESP (akronim/temat: cyfrowy.powiat.diagnoza.cyber)
2022.12.01 Podpisanie protokołu odbioru - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku - CKU MERCURY z Wągrowca
2022.11.07 Podpisanie protokołu odbioru - część nr 1 zakup notebooków 18 szt. wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku - Prime Computers D. Leszczyński
2022.11.07 Podpisanie protokołu odbioru - część nr 2 zakup stacji roboczych AIO 10 szt. - wartość umowy: 56.149,50 zł brutto AT COMPUTERS s.c J. Mroczkowski i B. Mroczkowski
2022.11.04 Podpisanie protokołu odbioru - zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku - E3 spółka zo.o
2022.11.03 Podpisanie umowy z wykonawca - część nr 1 zakup notebooków 18 szt. wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku - wartość umowy: 58.228,20 zł brutto Prime Computers D. Leszczyński
2022.11.03 Podpisanie umowy z wykonawca - część nr 2 zakup stacji roboczych AIO 10 szt. - wartość umowy: 56.149,50 zł brutto AT COMPUTERS s.c J. Mroczkowski i B. Mroczkowski
2022.10.26 Podpisanie protokołu odbioru - część nr 3 zakup switchy przełączników sieciowych 8 szt. - Technika Biurowa INTERBIURO Maciej Pietrzykowski
2022.10.25 Podpisanie umowy z wykonawca - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku - wartość umowy: 1.230,00 zł brutto CKU MERCURY z Wągrowca
2022.10.25 Podpisanie umowy z wykonawca - zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku - wartość umowy 52.275,00 zł brutto E3 spółka zo.o
2022.10.25 Podpisanie umowy z wykonawca - część nr 3 zakup switchy przełączników sieciowych 8 szt. - wartość umowy 44.673,60 zł brutto Technika Biurowa INTERBIURO Maciej Pietrzykowski
2022.10.06 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380229/01 z dnia 2022-10-06 - Zakup sprzętu komputerowego II - cześć nr 1 - zakup notebooków 10 szt., cześć nr 2 - zakup stacji roboczych AIO 10 szt., część nr 3 - zakup switchy przełączników sieciowych 8 szt.
2022.10.04 Zapytanie ofertowe baza konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-42991-128997 - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku
2022.10.04 Zapytanie ofertowe www.bip.powiat.turek.pl - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Turku
2022.10.04 Zapytanie ofertowe baza konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-42991-12900 - zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku
2022.10.04 Zapytanie ofertowe www.bip.powiat.turek.pl - zakup licencji subskrypcyjnych oprogramowania biurowego Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego przez okres 1 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku
2022.09.27 Podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 5325/P/2022 - Cyfrowy Powiat - kwota umowy 250.797.00 zł brutto
2022.08.31 Publikacja listu wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursy grantowego Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki pozycja listy nr 42
2022.08.31 Zabezpieczenie środków na zadanie w budżecie powiatu 2022 - uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/290/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
2022.08.19 Promocja - facebook @cppc - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2022.08.11 Promocja - www.turek.net.pl
2022.08.10 Promocja - www.iturek.net
2022.08.10 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.08.10 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.08.01 Akceptacja złożonego wniosku - kwota wniosku 250.797,00 zł brutto
2022.07.29 Złożenie elektronicznego wniosku w ramach Projektu Grantowego Cyfrowy Powiat - kwota wniosku 250.797,00 zł brutto

Galeria zdjęć