Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga. Odnowienie ściany północnej kościoła NSPJ w Turku

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga. Odnowienie ściany północnej kościoła NSPJ w Turku
Cel projektu
Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
400 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
392 000.00 PLN - Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków
Procent dofinansowania
98% - Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga (https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/)
oraz poddziałania:
Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków
Lata realizacji
2023 - 2024

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Obdudowy Zabytków -edycja druga

- odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku:

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Program Odbudowy Zabytków edycja druga złożył jedno zadanie inwestycyjne:

Zadanie nr 1

Zadanie inwestycyjne w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku 

Inwestycja ma na celu oczyszczenie murów, wykucie starych spoin i cegieł, odgrzybianie, spoinowanie, naprawę pęknięć, wymianę uszkodzonycg cegieł oraz hydrofobizacje.

Przewidywana wartość inwestycji: 400.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 8.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 392.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 12 m-c od daty udostępnienia wstępnej promesy

 

Wyniki naboru - Polski Ład - Program odbudowy zabytków - edycja druga

 

Zadanie nr 1

Zadanie inwestycyjne w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku

 

Przyznane dofinansowanie: 400.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 8.000,00 zł brutto

 

Etapy realizacji

2024.04.16 prace przy kościele
2024.01.10 podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji – Raaf Rafał Skorupa
2024.01.09 promocja www.turek.net.pl - link
2024.01.09 promocja www.iturek.net – link
2024.01.09 promocja www.parafianspj.turek.pl – link
2024.01.09 Facebook Powiat Turecki – link
2024.01.09 promocja www.powiat.turek.pl – link
2024.01.08 podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
2023.12.27 wybór najkorzystniejszej oferty
2023.11.02 promocja www.parafianspj.turek.pl – link
2023.11.02 promocja www.powiat.turek.pl – link
2023.11.02 ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zadania

Galeria zdjęć