Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów. Występuje do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw konsumentów oraz współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
rzecznik.konsumenta@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Jerzy Wesołowski Spokesman of Consumers 12 tel.: 632223220