Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów. Występuje do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw konsumentów oraz współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Godziny otwarcia:
Monday: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Tuesday: 12:30 p.m. - 3:30 p.m.
Wednesday: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Thursday: 10:30 a.m. - 3:30 p.m.
Friday: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Adres e-mail:
rzecznik.konsumenta@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Tomasz Walczak Spokesman of Consumers 3 tel.: 632223280