Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 30.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 30 (+5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 30, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 321 (+42)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 29 (+3)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 9 (-1)
 • Osoby zakażone ogółem: 371 (+6)
 • Osoby zakażone obecnie: 30 (+5)
 • Osoby wyleczone: 334 (+1)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020
Cel projektu
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 775 425.00 PLN
Wartość dofinansowania
1 585 000.00 PLN, w tym:
 • 800 000.00 PLN - Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Turek
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Władysławów
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Przykona
 • 85 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Kawęczyn
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Dobra
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Miejskiej Turek
 • 100 000.00 PLN - Dotacja z Gm. Malanów
 • 100 000.00 PLN - Dotacja celowa z Gm. Brudzew
Procent dofinansowania
57%, w tym:
 • 29% - Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Turek
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Władysławów
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Przykona
 • 3% - Dotacja celowa z Gm. Kawęczyn
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Dobra
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Miejskiej Turek
 • 4% - Dotacja z Gm. Malanów
 • 4% - Dotacja celowa z Gm. Brudzew
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja celowa z budżetu państwa - środki z ogólnej rezerwy budżetowej (www.poznan.uw.gov.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2020

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020

 

Zakałdana (szacunkowa) wartość całkowita zadania 2.775.425,00 zł w tym: 

1. adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografi komputerowej 860.000,00 zł

2. zakup tomografu komputerowego 1.915.425,00

 

Zadanie finansowane jest z nw. środków: 

I. dotacji Gmin Powiatu Tureckiego - udzielenie pomocy finansowej - 785.000,00 zł

1. Gmina Brudzew - 

2. Gmina Przykona - 100.000,00 zł

3. Gmina Kawęczyn - 85.000,00 zł

4. Gmina Malanów - 100.000,00 zł

5. Gmina Władysławów - 100.000,00 zł

6. Gmina Dobra - 100.000,00 zł

7. Gmina Miejska Turek - 100.000,00 zł

8. Gm. Turek - 100.000,00 zł

II. dotacji Wojewody Wielkopolskiego - dotacja celowa budżetu państwa - 800.000,00 zł

III. środków własne Powiatu Tureckiego - budżet powiatu - 1.190.425,00 zł

 

Zadanie obejmuje:

1. Prace przygotowawcze umożliwiające montaż i instalację urządzeń - adaptacja pomieszczeń.

Poza robotami budowlanymi i branżowymi będą wykonane sieci i instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracowni tomografii komputerowej.

Prace budowlane obejmują:

- demontaż i montaż stolarki okiennej,

- montaż rolet zewnętrznych,

- wyburzenie ścianek działowych,

- demontaż grzejników i kanałów wentylacyjnych,

- obudowa pionów instalacyjnych,

- wymianę pionów instalacji sanitarnej,

- demontaż i montaż parapetów,

- skucie starcie glazury i usunięcie starych powłok malarskich,

- skucie posadzek,

- budowę nowych ścianek działowych,

- obudowę pionów wentylacyjnych i sanitarnych,

- ułożenie instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- montaż instalacji elektrycznej,

- montaż kratek grawitacyjnych i mechanicznych,

- wykonanie nowych posadzek, tynków pod malowanie,

- montaż rusztów systemowych i stropów podwieszanych,

- wyłożenie nowej glazury ,

- montaż umywalek, wc, ościeżnic drzwiowych i drzwi oraz drzwi ppoż.,

- układanie wykładzin posadzkowych,

- montaż okładzin ściennych,

- klejenie tapet,

- folowanie okien,

- montaż narożników, listew odbojowych, poręczy.

 

2. Zakup, dostawę i instalacje fabrycznie nowego tomografu komputerowego oraz dostawę wraz z instalacją niezbędnych

    urządzeń tj. konsoli operatorskiej i diagnostycznej wraz z oprogramowaniem, strzykawki automatycznej

    do podawania kontrastu.

 

Wykonawcą zadania jest firma:  SOLVE MEDICAL spółka zo.o, ul. Lewandowskiego 6/46, 15-124 Białystok

Wartośc podpisanej umowy pomiędzy SP ZOZ w Turku a firmą SOLVET MEDICAL sp.zo.o: 2.990.000,00 zł brutto 

Data podpisania umowy pomiędy SP ZOZ w Turku a firmą SOLVET MEDICAL sp.zo.o: 29 września 2020 roku

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 15 grudnia 2020 roku

Termin zakończenia zadania: ......... 2020 roku

Wartość zakończonego zadania: ........ zł brutto

 

Etapy realizacji

2020.09.30 Promocja - www.turek.net.pl
2020.09.30 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.09.29 Podpisanie przez SP ZOZ w Turku umowy z wykonawcą firmą Solve Medical SP. z o.o.
2020.09.29 Promocja - www.iturek.net
2020.09.29 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.09.29 Promocja - tv.wielkopolska
2020.09.23 Podpisanie przez Powiat aneksu nr 2 - do umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 2.990.000,00 zł
2020.09.11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym SP ZOZ w Turku
2020.08.31 Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym SP ZOZ w Turku - informacja z otwarcia ofert
2020.08.31 Podpisanie przez Powiat aneksu nr 1 - do umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 2.775.425,00 zł
2020.08.21 Promocja - www.iturek.net
2020.08.21 Promocja - www.turek.net.pl
2020.08.21 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.08.20 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 800.000,00 zł
2020.07.29 Podpisanie umowy dotacji z M. Turek - 100.000,00 zł
2020.07.28 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Przykona - 100.000,00 zł
2020.07.24 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Malanów - 100.000,00 zł
2020.07.23 Wszczęcie postępowania przetargowego przez SP ZOZ w Turku - ogłoszenie o zamówieniu
2020.07.23 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Kawęczyn - 85.000,00 zł
2020.07.09 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.07.09 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.06.30 Podpisanie przez Powiat umowy dotacji z SP ZOZ Turek - 1.965.000,00 zł
2020.05.14 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Władysławów - 100.000,00 zł
2020.05.11 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Dobra - 100.000,00 zł
2020.05.08 Podpisanie aneksu nr 1 - do umowy dotacji z Gm. Turek - 100.000,00 zł
2020.03.27 Podpisanie umowy dotacji z Gm. Turek - 100.000,00 zł

Galeria zdjęć