Cyberbezpieczny Powiat Turecki

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Cyberbezpieczny Powiat Turecki
Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
850 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
850 000.00 PLN, w tym:
 • 705 500.00 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
 • 144 500.00 PLN - Dofinansowanie ze środków dotacji celowej
Procent dofinansowania
100%, w tym:
 • 83% - Dofinansowanie ze środków europejskich
 • 17% - Dofinansowanie ze środków dotacji celowej
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe (https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/)
oraz poddziałania:
2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Lata realizacji
2024 - 2026

Lista zadań i wydatków w ramach przedsięwzięcia grantowego:

 • Zadanie 1: Obszar organizacyjny – przegląd i aktualizacja dokumentacji SZBI z uwzględnieniem planowanych do poniesienia nakładów w ramach grantu, wykonanie audytu SZBI pod względem zgodności zaktualizowanego systemu z KRI/uoKSC oraz wykonanie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa w JST:

  - Wydatek 1: Przegląd i aktualizacja dokumentacji SZBI – 12.300,00 PLN,
  - Wydatek 2: Audyt oraz ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa: 12.300,00 PLN,

 • Zadanie 2: Obszar kompetencyjny – potrzeby JST związane są z podnoszeniem kompetencji pracowników i kadry zarządzającej JST w zakresie świadomości i umiejętności reakcji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Dlatego przewidziano szkolenia podstawowe dla wszystkich pracowników, szkolenia dla służb informatycznych oraz audyt socjotechniczny:

  - Wydatek 1: Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa – 20.000,00 PLN,
  - Wydatek 2: Audyt socotechniczny wraz z omówieniem wyników na szkoleniu – 14.760,00 PLN,
  - Wydatek 3: Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – 10.000,00 PLN,

 • Zadanie 3: Obszar techniczny – celem jest uzupełnienie już posiadanej infrastruktury cyberbezpieczeństwa. Na podstawie diagnozy potrzeb przewidzainy jest zakup sprzętu, oprogramowania, licencji, itp.

  - Wydatek 1: Zakup serwerów, macierzy pamięci masowej, systemów operacyjnych oraz licencji dostępowych dla użytkowników – 250.000,00 PLN,
  - Wydatek 2: Zakup dwóch urządzeń UTM wraz z wsparciem serwisowym – 80.000,00 PLN,
  - Wydatek 3: Zakup oprogramowania do inwentaryzacji aktywów, ich konfiguracji zarządzania nośnikami wymiennymi oraz wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT wraz ze wsparciem na czas trwania projektu – 45.000,00 PLN,
  - Wydatek 4: Dwa przełączniki sieciowe Fibre Channel – 50.000,00 PLN,
  - Wydatek 5: System do scentralizowanego i automatycznego wykonania kopi zapasowych – 122.640,00 PLN,
  - Wydatek 6: Dwa przełączniki sieciowe SFP Plus – 30.000,00 PLN,
  - Wydatek 7: Dwa routery sieciowe – 8.000,00 PLN,
  - Wydatek 8: Rozwiązania zasilania awaryjnego – 60.000,00 PLN,
  - Wydatek 9: Oprogramowanie NAC – 60.000,00 PLN
  - Wydatek 10: Dwuskładnikowe logowanie do komputerów – 25.000,00 PLN,
  - Wydatek 11: Centralne zarządzana sieć bezprzewodowa – 40.000,00 PLN.

#FunduszeUE

Etapy realizacji

2024.05.07 promocja facebook@powiatturek.pl
2024.05.07 promocja www.powiat.turek.pl
2024.04.26 zapytanie ofertowe na przegląd i aktualizację dokumentacji SZBI oraz audyt i ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa
2024.04.17 ostateczna lista rankingowa wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego ,,Cyberbezpieczny Samorząd” – pozycja Powiatu Tureckiego nr 472
2024.04.16 zabezpieczenie środków na zadanie w budżecie powiatu i WPF – Uchwała Nr LXIV/412/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku i Uchwała Nr LXIV/413/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku
2024.04.15 podpisanie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0512/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny Samorząd”
2023.04.12 złożenie elektronicznego wniosku na grant w ramach projektu ,,Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 850.000,00 PLN