Polski Ład edycja 8 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja 8 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Cel projektu
Polski Ład edycja 8 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
10 900 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
10 305 000.00 PLN - Polski Ład - edycja 8
Procent dofinansowania
95% - Polski Ład - edycja 8
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja 8 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład - edycja 8 - Polski Ład - edycja 8
Lata realizacji
2024 - 2025

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja 8 - 2023

Program Inwestycji Strategicznych

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład Inwestycji Strategicznych - edycja 8

Na liście zadań pozytywnie rozpatrzonych - wniosków przyjętych do realizacji znalazły się trzy zadania inwestycyjne złożone przez Powiat Turecki:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo 

Przewidywana wartość inwestycji: 4.450.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 222.500,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 4.227.500,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 9 m-c od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy
Przyznane dofinansowanie: 4.227.500,00 zł brutto

 

Opis Inwestycji:

Planowana długośc odcinka objętego przebudową: ok. 2,5 km. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:
- rooboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- roboty nawierzchniowe;
- chodniki;
- roboty wykończeniowe;
- oznakowanie pionowe, poziome;
- inwentaryzacja podwykonawcza.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczenie peryferyjności obszarów wiejskich. 

 

Zadanie nr 2

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Własysławów i Tuliszków 

Przewidywana wartość inwestycji: 5.450.000 zł brutto

Kwota udziału własnego: 272.500,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 5.177.500,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 9 m-c od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy
Przyznane dofianansowanie: 5.177.500,00 zł brutto

Opis inwestycji:

W ramach inwestcji zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny etap III na odcinku Piorunów-Kuny;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545P ul. Jabłonna w miejscowości Tuliszków w ramach inwestycji zaplanowano m.in.: 
- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- roboty nawierzchniowe;
- oznakowanie pionowe, poziome. 
Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i poprawi jakość życia mieszkańców. 

 

Zadanie nr 3

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku 

Przewidywana wartość inwestycji: 1.000.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 100.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 10,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 900.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie do 9 m-c od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy

 

Opis inwestycji:

Zadanie obejmuje przede wszystkim termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz inwestycje w zakresie źródła ciepła w:
1. Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich;
2. Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku.

Etapy realizacji