Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, określone w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy.

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Komunalna 6
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632802340
faks.: 632802370
Adres e-mail:
biuro@pup.turek.pl
Adres strony internetowej:
http://turek.praca.gov.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340