Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim - WRPO 8.3.1 tryb nadzwyczajny w zakresie COVID-19 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim - WRPO 8.3.1 tryb nadzwyczajny w zakresie COVID-19 2020
Cel projektu
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
156 250.00 PLN
Wartość dofinansowania
132 812.50 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
85% - Dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397)
oraz poddziałania:
WRPO 8.3.1 - Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19
Lata realizacji
2020 - 2020

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

nabór nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20

Przeznaczenie: zakup 32 szt. laptopów z oprogramowaniem operacyjnym dla uczniów i nauczycieli objętych wsparciem na potrzeby nauki w formie zdalnej

Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim -  dostawa laptopów z oprogramowaniem operacyjnym dla:


a) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Technicznych w Turku – 14 sztuk;
b) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich – 14 sztuk;
c) 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 4 sztuki. 

 

Całkowita wartość projektu: 156.250,00 zł

Kwota dofinansowania: 132.812,50 zł

Koszty bezpośrednie: 125.000,00 zł

Koszty pośrednie: 31.250,00 zł

 

Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2020 roku

 

Rozliczenie projektu:

Dostawa laptopów z oprogramowaniem operacyjnym:

a) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Technicznych w Turku – 14 sztuk;

     umowa nr IZP.273.33.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku - wartość umowy:  40.415,34 zł brutto

    firma KOMBIT PLUS spółka zo.o społka komandytowa


b) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich – 14 sztuk;

     umowa nr IZP.273.34.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku - wartość umowy:  40.415,34 zł brutto

    firma KOMBIT PLUS spółka zo.o społka komandytowa


c) 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym

    w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 4 sztuki. 

     umowa nr IZP/273.35.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku - wartość umowy:  11.547,24 zł brutto

    firma KOMBIT PLUS spółka zo.o spółka komandytowa

 

    Razem: część nr 1 + cześć nr 2 + cześć nr 3 - 92.377,92 zł brutto

 

Wartość końcowa projektu: 115.472,40 zł

Kwota dofinansowania: 98.151,54 zł

Koszty bezpośrednie: 92.377,92 zł

Koszty pośrednie: 23.094,48 zł

 

W dniu 31 grudnia 2020 roku - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie nieodpłatnego przekazania laptopów

W dniu 31 grudnia 2020 roku - przekazanie laptopów dla nw. szkół (protokoły przekazania):

a) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Technicznych w Turku – 14 sztuk;
b) 5-letniego technikum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich – 14 sztuk;
c) 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 4 sztuki

 

 

Etapy realizacji

2021.03.29 Zatwierdzenie wniosku o płatność przez WRPO 2014+ i rozliczenie wniosku
2021.01.25 Podpisanie umowy o dofinansowanie WRPO 8.3.1 - 25.01.2021
2020.12.31 Przekazanie 4 szt. laptopów dla 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
2020.12.31 Przekazanie 14 szt. laptopów dla 5-letniego technikum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
2020.12.31 Przekazanie 14 szt. laptopów dla 5-letniego technikum w Zespole Szkół Technicznych w Turku
2020.12.31 Przekazanie nieodpłatnie laptopów do szkół - uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego
2020.12.29 Podpisanie protokołów odbioru - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
2020.12.29 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
2020.12.28 Podpisanie umowy - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
2020.12.18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
2020.12.15 Otwarcie ofert - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego
2020.12.14 Pismo UMWW - przyznanie dofinansowania - 14.12.2020
2020.12.10 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego - projekt wybrany do dofinansowania poz. nr 9 listy
2020.12.03 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego i Starostwa Powiatowego w Turku
2020.12.03 Ocena pozytywna wniosku (projektu) - 03.12.2020
2020.11.26 Pismo UMWW - skierowanie projektu do negocjacji
2020.11.26 Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji
2020.11.13 Złożenie wniosku - 13.11.2020

Galeria zdjęć