Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 5, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 364 (+58)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 75
 • Osoby hospitalizowane: 12 (+2)
 • Osoby zakażone ogółem: 124 (+13)
 • Osoby zakażone obecnie: 116 (+13)
 • Osoby wyleczone: 8
 • Liczba zgonów: 0 (-1)
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2018.05.28
Wojska Obrony Terytorialnej

Czym będą Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły docelowo ok. 53 000 żołnierzy, których służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat (z możliwością jej przedłużenia).

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zakończono już formatowanie pierwszych pięciu brygad OT na ścianie wschodniej. Utworzenie kolejnych siedmiu jednostek (w tym w Wielkopolsce) zaplanowano na 2018 rok, natomiast ostateczne zakończenie formowania WOT, poprzez sformowanie ostatnich czterech brygad na ścianie zachodniej, zakończone zostanie w 2019 roku.

Pierwszeństwo w powołaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy w rejonie dyslokacji jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, którzy podpisali porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymen-talne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

WKU w Koninie ul. Hurtowa 1
Tel. 261 57 39 17; 261 57 39 19
konin.wku.wp.mil.pl

Filmy

Wojska Obrony Terytorialnej

Pliki

Linki