Inwestycje
Data Rodzaj Nazwa Wartość
2015.01.01 Infrastruktura drogowa Remont mostu w Brudzewie 128 214,81 zł (Środki własne)
536 682,00 zł (Środki zewnętrzne)
664 896,81 zł (Suma)
2015.03.13 Edukacja i szkolnictwo Sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych w Turku 5 024 658,00 zł (Środki własne)
1 212 800,00 zł (Środki zewnętrzne)
6 237 458,00 zł (Suma)
2015.07.15 Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Pęcherzew 120 000,00 zł (Środki własne)
2015.08.10 Edukacja i szkolnictwo Budowa łącznika w ZST w Turku 308 761,70 zł (Środki własne)
2016.07.01 Infrastruktura drogowa Remont ulicy Południowej w Turku 330 000,00 zł (Środki własne)
2016.08.03 Infrastruktura drogowa Przebudowa chodnika w Przykonie 100 000,00 zł (Środki własne)
100 000,00 zł (Środki zewnętrzne)
200 000,00 zł (Suma)
2016.08.31 Infrastruktura drogowa Remont drogi w miejscowości Targówka 200 000,00 zł (Środki własne)
2016.10.01 Opieka zdrowotna Zakup drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Turku 15 000,00 zł (Środki własne)
2016.10.31 Infrastruktura drogowa Wybudowanie zatoki autobusowej w Piętnie 90 000,00 zł (Środki własne)
2016.11.30 Ochrona środowiska Wykonanie rejestru ruchów masowych ziemi 23 708,00 zł (Środki własne)
25 000,00 zł (Środki zewnętrzne)
48 708,00 zł (Suma)
2016.11.30 Ochrona środowiska Usuwanie azbestu z terenu powiatu tureckiego 105 942,00 zł (Środki własne)
200 000,00 zł (Środki zewnętrzne)
305 942,00 zł (Suma)
2016.12.01 Opieka zdrowotna Zakup radiografu cyfrowego 1 200 000,00 zł (Środki zewnętrzne)
2016.12.14 Infrastruktura drogowa Remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej 180 000,00 zł (Środki własne)
2017.01.05 Infrastruktura drogowa Budowa chodnika w Skęczniewie 470 000,00 zł (Środki własne)
2017.01.19 Opieka zdrowotna Remont Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3 964 044,00 zł (Środki własne)
Razem: 11 060 328,51 zł (Środki własne)
3 274 482,00 zł (Środki zewnętrzne)
14 334 810,51 zł (Suma)