Pasywna hala sportowa przy ZST w Turku

Powiat Turecki posiada także nowoczesną halę sportową, która powstała przy Zespole Szkół Technicznych w Turku. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 6 237 458 złotych, z czego 1 212 800 złotych pozyskano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wymiary budynku to 47m x 44m. Wysokość hali sportowj wynosi 11,9 metrów. Wyposażona jest w pomieszczenia techniczne, szatnie, sanitariaty, salę gimnastyczną oraz boisko sportowe o wymiarach 18m x 36m. Uroczyste otwarcie hali nastąpiło 13 marca 2015.

Obiekt sportowy przy ZST w Turku posiada standard obiektu pasywnego. Oznacza to, że jest on energooszczędny i do ogrzewania wykorzystuje odnawialne źródła energii, a źródłem zasilania są pompy ciepła. W budowie hali wykorzystano nowoczesne rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów jej utrzymania. Budynek jest dobrze izolowany i szczelny, tak aby nie uciekało z niego ciepło. Uzyskał również pozytywny wynik w teście szczelności, potwierdzony certyfikatem Polskiego Instytutu Buduwonictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. 

Zapraszamy do wynajmowania sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Cena 59,80 + 8% VAT za godz. 

Kontakt: 63 280 36 12