Spis telefonów
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Dariusz Kałużny District Governor tel.: 632223201
Władysław Karski Deputy District Governor tel.: 632223202
Piotr Szewczyński Chairman (Rada Powiatu Tureckiego) tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Szewczyński Chairman tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mateusz Jastrzębski Legal adviser tel.: 632223243
Magdalena Mikołajczyk Legal adviser tel.: 632223240
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jerzy Wesołowski Spokesman of Consumers tel.: 632223220
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Aleksandra Kocańska Kierownik referatu ds. administracyjnych i zarządzania kryzysowego tel.: 632223222
Sylwia Kuśmirek Inspektor ds. administracyjnych tel.: 632223353
Wioletta Kosiciarz Starszy inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu tel.: 632223203
Henryka Rabęda Główny Specjalista ds. kadr tel.: 632223212
Halina Tylki Starszy inspektor ds. płac tel.: 632223235
Magdalena Mączka Referent ds. rozliczania wynagrodzeń tel.: 632223229
Bogumił Siwek Referent ds. administracyjnych i kancelaryjnych tel.: 632223218
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service tel.: 632223218
Robert Wojdyła Informatyk urzędu tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist tel.: 632223206
Anna Nowicka Główny Specjalista ds. promocji tel.: 632223227
Patrycja Pawlaczyk Inspector for promoting tel.: 632223208
Michał Jarek Rzecznik Prasowy tel.: 632223225
Małgorzata Matusiak Starszy inspektor ds. obronnych tel.: 632223251
Anna Grosicka Specjalista ds. administracyjnych i archiwum zakładowego tel.: 632223268
Anna Olszewska-Krawczyk Inspector for crisis management and civil defense tel.: 632223254
Małgorzata Sztobska Młodszy referent ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych tel.: 632223250
Aleksander Mijalski Kierowca tel.: 632223216
Witold Podleśny Economic worker tel.: 632223247
Bogumiła Janczak Economic worker tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker tel.: 632223216
Ilona Smolińska Economic worker tel.: 632223247
Paulina Tomczyk Młodszy referent ds. administracyjnych tel.: 632223209
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Maria Nowalińska Starszy inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu tel.: 632223219
Monika Klimczak Referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Magdalena Krucka Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Teresa Borkowska Treasurer tel.: 632223230
Monika Miśko Naczelnik tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspector for settlement and cash service tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspector for register of income and expense and reporting tel.: 632223236
Maria Krysiak Specialist for settlement with budget of country and district tel.: 632223236
Andżelika Szulc Podinspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości tel.: 632223238
Milena Mruk Inspektor ds. rozliczeń, planowania i analiz budżetu tel.: 632223231
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów tel.: 632223232
Tomasz Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów tel.: 632223237
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Michał Radka Naczelnik tel.: 632223217
Lidia Marcinkowska Inspector for regulation of road's legal status tel.: 632223241
Marianna Walaszczyk Inspector for realization of claims tel.: 632223242
Joanna Pawlak Inspector for regulation of real estate's legal status tel.: 632223244
Elżbieta Dybus Inspector for register and leading of State Treasury store and for perpetual usufruct tel.: 632223245
Magdalena Grędkiewicz Inspector for inventorying and management of Turek County stock tel.: 632223246
Aneta Sochacka-Przech Inspektor ds. sprzedaży i udostępniania nieruchomości oraz przekształceń własnościowych tel.: 632223248
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Kosobudzki Naczelnik tel.: 632223258
Joanna Matusiak Starszy inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi tel.: 632223257
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Starszy inspektor ds. oświaty tel.: 632223259
Mariusz Wachowicz Starszy specjalista tel.: 632223256
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jarosław Michalski Naczelnik Wydziału tel.: +48 63 2223 365
Tomasz Darul Główny specjalista tel.: +48 63 2223 376
Agnieszka Kowalczyk Inspektor tel.: +48 63 2223 377
Karolina Gawlak Inspector tel.: +48 63 2223 380
Barbara Walaszczyk Inspektor tel.: +48 63 2223 371
Maria Jabłońska Inspektor tel.: +48 63 2223 373
Beata Kacprzak Inspektor tel.: +48 63 2223 372
Romeo Cwetkow Inspektor tel.: +48 63 2223 374
Beata Nowaczyk Inspektor tel.: +48 63 2223 376
Mirosław Urbanowicz Inspektor tel.: +48 63 2223 373
Marek Walaszczyk Inspektor tel.: +48 63 2223 368
Milena Krótkiewicz Inspektor tel.: +48 63 2223 367
Justyna Krawczyk Referent tel.: +48 63 2223 377
Alicja Chojecka Inspektor tel.: +48 63 2223 370
Izabela Frątczak Administrative assistance tel.: +48 63 2223 370
Lucyna Kusiak Administrative assistance tel.: +48 63 2223 375
Joanna Pawlak Administrative assistance tel.: +48 63 2223 373
Kinga Woźniak Administrative assistance tel.: +48 63 2223 369
Andżelika Kowalczyk Junior clerk tel.: +48 63 2223 367
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Roman Kubiak Naczelnik Wydziału tel.: 632223350
Jarosław Szczap Kierownik referatu ds. ochrony środowiska tel.: 632223286
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection tel.: 632223283
Marta Okupna Inspektor ds. rekultywacji tel.: 632223288
Zofia Szymańska Specjalista ds. ochrony gruntów rolnych tel.: 632223280
Jolanta Woźniak Administrative assistance tel.: 632223335
Wojciech Zajączkowski Inspektor ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223348
Robert Wieczorek Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223347
Krzysztof Kopacki Referent ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223387
Dorota Imbirska Inspektor ds. obsługi przygotowywania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223344
Michał Zajączkowski Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223343
Irena Pawlak Inspektor ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów) tel.: 632223342
Paulina Jasiak Młodszy referent ds. udostępniania materiałów z powiatowego zasobu i EGiB tel.: 632223339
Małgorzata Dyc Inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów oraz klasyfikacji tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspector for implementing tasks resulting from geodetic regulation-modernization of land record tel.: 632223331
Anna Majda Specjalista tel.: 632223341
Emilia Kominiarczyk Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223333
Małgorzata Kowalska Referent ds. prowadzenia katastru nieruchomości tel.: 632223334
Agnieszka Stolarek Inspektor tel.: 632223336
Iwona Wągrowska Specialist for administration, geodetic works, giving materials and authenticated documents, update of information in system of the document flow tel.: 632223346
Grażyna Siera Inspektor ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu tel.: 632223345
Katarzyna Skoczylas Młodszy referent ds. ochrony gruntów rolnych tel.: 632223340
Klaudia Wojciechowska Administrative assistance tel.: 632223284
Anna Górska Administrative assistance tel.: 632223289
Przemysław Bogdański Administrative assistance tel.: 632223285
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Edyta Michalak Director tel.: 632892406
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Izabela Piotrowska Director tel.: 632896060
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Barbara Piąstka-Dopieralska Director tel.: 632785073
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz Director tel.: 632794470
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Danuta Szczepanik Director tel.: 632784695
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Andrzej Paruszewski Manager tel.: 632223110
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jacek Gajewski Director tel.: 632799343
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Małgorzata Białek Naczelnik wydziału architektury i budownictwa tel.: 632223260
Barbara Jaworska Administrative assistance tel.: 632223228
Magdalena Makowska Junior clerk tel.: 632223263
Julita Szalewska Inspector for construction tel.: 632223261
Jolanta Pocztarek Inspector for construction tel.: 632223270
Sebastian Janowski Junior clerk tel.: 632223269
Karina Kuśmierczak Inspektor ds. budownictwa i rejestrów tel.: 632223265
Ewa Graczyk Inspector for construction tel.: 632223265
Martyna Ratyńska Referent ds. budownictwa tel.: 632223263
Kinga Łaszcz Referent ds. budownictwa tel.: 632223228
Ilona Tomczak Inspector for construction tel.: 632223264
Karolina Kulig Sub-inspector for construction tel.: 632223262
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Roman Kacprzak Naczelnik tel.: 632223221
Małgorzata Przybył Inspector for public procurement tel.: 632223226
Małgorzata Grabarczyk Inspector for public procurement tel.: 632223213
Justyna Janik Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji tel.: 632223210
Karolina Karolak-Czapla Inspektor ds. projektów tel.: 632223321
Joanna Sikorska Inspektor ds. projektów tel.: 632223252
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Agnieszka Jaskuła Geolog Powiatowy tel.: 632223223