Spis telefonów
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Dariusz Kałużny Starosta tel.: 632223201
Władysław Karski Wicestarosta tel.: 632223202
Teresa Borkowska Skarbnik tel.: 632223230
Piotr Szewczyński Przewodniczący (Rada Powiatu Tureckiego) tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Szewczyński Przewodniczący tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mateusz Jastrzębski Radca Prawny tel.: 632223243
Magdalena Mikołajczyk Radca Prawny tel.: 632223240
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jerzy Wesołowski Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel.: 632223220
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mirosław Maciejewski Audytor Wewnętrzny tel.: 632223239
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Krzysztof Matczak Specjalista ds. BHP tel.: 632223212
Agata Kowalska Młodszy referent tel.: 632223225
Bogumił Siwek Pomoc administracyjna tel.: 632223200
Ewa Graczyk Pomoc administracyjna tel.: 632223200
Bogumiła Janczak Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Irena Tasarz Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Anita Modrzejewska Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Renata Lasota Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Witold Podleśny Robotnik gospodarczy tel.: 632223247
Aleksander Mijalski Kierowca/Robotnik gospodarczy tel.: 632223216
Maciej Konieczny Referent ds. kancelaryjnych i obsługi administracyjno - biurowej tel.: 632223200
Aleksandra Kocańska Młodszy referent tel.: 632223222
Robert Wojdyła Starszy Informatyk tel.: 632223207
Jarosław Balew Informatyk tel.: 632223206
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Maria Nowalińska Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223217
Magdalena Tomczak Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223211
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Monika Miśko Naczelnik tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspektor ds. rozliczeń i obsługi kasowej (KASA) tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości tel.: 632223236
Maria Krysiak Specjalista ds. rozliczeń z budżetem państwa i powiatu tel.: 632223236
Andżelika Szulc Młodszy referent tel.: 632223238
Milena Mruk Inspektor ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości budżetowej tel.: 632223238
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków Starostwa, sprawozdawczości oraz ewidencji środków trwałych tel.: 632223232
Sylwia Fraszczyńska Podinspektor ds. obsługi bankowej i sprawozdawczości budżetowej tel.: 632223232
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Michał Radka Naczelnik tel.: 632223217
Lidia Marcinkowska Inspektor ds. regulacji stanów prawnych dróg powiatowych tel.: 632223241
Marianna Walaszczyk Inspektor ds. realizacji roszczeń tel.: 632223242
Joanna Pawlak Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości tel.: 632223244
Elżbieta Dybus Inspektor ds. ewidencjonowania i prowadzenia zasobu Skarbu Państwa oraz użytkowania wieczystego tel.: 632223245
Magdalena Grędkiewicz Inspektor ds. ewidencjonowania i prowadzenia oraz zarządzania zasobem powiatu tel.: 632223246
Roksana Hybś Podinspektor ds. sprzedaży i udostępniania nieruchomości oraz przekształceń własnościowych tel.: 632223248
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Błaszczyk Naczelnik tel.: 632223286
Piotr Walczak Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska tel.: 632223280
Ewa Różycka Inspektor tel.: 632223284
Ilona Tomczak Inspektor ds. gospodarki odpadami tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspektor ds. ochrony środowiska tel.: 632223283
Jolanta Pocztarek Podinspektor ds. ochrony i rekultywacji gruntów tel.: 632223288
Piotr Siwiński Pomoc administracyjna tel.: 632223289
Robert Żółtaszek Młodszy referent tel.: 632223287
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jacek Suszek Naczelnik tel.: 632223258
Joanna Matusiak Inspektor ds. kultury i sportu tel.: 632223257
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Inspektor ds. oświaty tel.: 632223259
Patrycja Pawlaczyk Podinspektor ds. promocji tel.: 632223255
Violetta Zlotosch Pomoc administracyjna tel.: 632223267
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Małgorzata Matusiak Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych tel.: 632223251
Anna Grosicka Archiwista zakładowy tel.: 632223268
Joanna Sikorska Inspektor ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych tel.: 632223252
Justyna Janik Pomoc administracyjna tel.: 632223254
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Tomasz Darul Naczelnik tel.: 632223365
Marek Walaszczyk Inspektor ds. kontroli pojazdów i transportu oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny tel.: 632223368
Agnieszka Kowalczyk Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniami kierowców tel.: 632223366
Beata Nowaczyk Inspektor ds. rejestracji pojazdów tel.: 632223369
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Piątkowski Naczelnik tel.: 632223340
Roman Kubiak Inspektor tel.: 632223335
Bożena Zasiadczyk Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223332
Grażyna Siera Geodeta ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu tel.: 632223345
Wojciech Zajączkowski Starszy Geodeta ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223348
Robert Wieczorek Podinspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223347
Michał Zajączkowski Podinspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223343
Dorota Imbirska Geodeta ds. obsługi przygotowania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223344
Elżbieta Buchali Geodeta ds. obsługi przygotowania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223336
Irena Pawlak Geodeta ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów) tel.: 632223342
Małgorzata Dyc Geodeta ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów oraz klasyfikacji tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspektor ds. wdrażania zadań wynikających z przepisów geodezyjnych w tym modernizacja ewidencji gruntów tel.: 632223339
Iwona Wągrowska Specjalista ds. administracyjnych, przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawania materiałów i uwierzytelnionych dokumentów oraz aktualizacji w tym zakresie informacji w systemie obiegu dokumentów tel.: 632223346
Anna Majda Referent tel.: 632223341
Izabela Wapińska Referent tel.: 632223331
Emilia Kominiarczyk Podinspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami tel.: 632223333
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Wioletta Kosiciarz Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu tel.: 632223203
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Edyta Michalak Dyrektor tel.: 632892406
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jolanta Baran Dyrektor tel.: 632896060
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Magdalena Michalak-Zielińska Dyrektor tel.: 632785073
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz Dyrektor tel.: 632794470
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Wioletta Adamiak Dyrektor tel.: 632803636
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Danuta Szczepanik Dyrektor tel.: 632784695
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Krzysztof Świerk Dyrektor tel.: 632898410
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Andrzej Paruszewski Kierownik tel.: 632223110
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Beata Bartczak Dyrektor tel.: 632802340
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Katarzyna Andrzejczak Naczelnik tel.: 632223260
Ewa Walkowska Podinspektor ds. budownictwa tel.: 632223261
Julita Szalewska Podinspektor ds. budownictwa tel.: 632223261
Małgorzata Białek Inspektor ds. budownictwa tel.: 632223262
Zofia Kasprzak Inspektor ds. budownictwa tel.: 632223263
Tadeusz Wypiór Inspektor ds. budownictwa tel.: 632223264
Agnieszka Stolarek Inspektor ds. budownictwa tel.: 632223224
Karolina Więcławek Podinspektor ds. budownictwa tel.: 632223228
Karina Kozłowska Podinspektor ds. budownictwa i rejestrów tel.: 632223265
Katarzyna Fret-Płóciennik Podinspektor ds. budownictwa tel.: 632223264
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Roman Kacprzak Naczelnik tel.: 632223221
Małgorzata Przybył Inspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych tel.: 632223226
Małgorzata Grabarczyk Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 632223213
Piotr Nowaczyk Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 632223210
Karolina Karolak-Czapla Inspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223321
Sylwia Kuśmirek Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223322
Sylwia Perlińska Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223282
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Przemysław Jandy Rzecznik Prasowy tel.: 632223214
Anna Nowicka Inspektor ds. promocji tel.: 632223227
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Henryka Rabęda Inspektor ds. kadr tel.: 632223212
Halina Tylki Inspektor ds. płac tel.: 632223235