Spis telefonów
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Dariusz Kałużny District Governor tel.: 632223205
Władysław Karski Deputy District Governor tel.: 632223202
Piotr Szewczyński Chairman (Rada Powiatu Tureckiego) tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Szewczyński Chairman tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Przemysław Jandy Legal adviser tel.: 632223214
Mateusz Jastrzębski Legal adviser tel.: 632223243
Magdalena Mikołajczyk Legal adviser tel.: 632223240
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Tomasz Walczak Spokesman of Consumers tel.: 632223280
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Aleksandra Kocańska Kierownik referatu ds. administracyjnych i zarządzania kryzysowego tel.: 632223222
Sylwia Kuśmirek Inspektor ds. administracyjnych tel.: 632223353
Wioletta Kosiciarz Starszy inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu tel.: 632223203
Henryka Rabęda Główny Specjalista ds. kadr tel.: 632223212
Halina Tylki Starszy inspektor ds. płac tel.: 632223235
Magdalena Mączka Referent ds. rozliczania wynagrodzeń tel.: 632223229
Bogumił Siwek Referent ds. administracyjnych i kancelaryjnych tel.: 632223218
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service tel.: 632223218
Robert Wojdyła Informatyk urzędu tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist tel.: 632223206
Anna Nowicka Główny Specjalista ds. promocji tel.: 632223227
Patrycja Pawlaczyk Inspector for promoting tel.: 632223208
Michał Jarek Powiatowy Doradca Klimatyczny tel.: 632223225
Małgorzata Matusiak Starszy inspektor ds. obronnych tel.: 632223251
Anna Grosicka Specjalista ds. administracyjnych i archiwum zakładowego tel.: 632223268
Anna Olszewska-Krawczyk Inspector for crisis management and civil defense tel.: 632223254
Aleksander Mijalski Kierowca tel.: 632223216
Witold Podleśny Economic worker tel.: 632223247
Bogumiła Janczak Economic worker tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker tel.: 632223216
Ilona Smolińska Economic worker tel.: 632223247
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Maria Nowalińska Starszy inspektor ds. obsługi Biura Rady i Zarządu tel.: 632223219
Monika Klimczak Referent ds. obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Magdalena Krucka Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Teresa Borkowska Treasurer tel.: 632223230
Monika Miśko Naczelnik tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspector for settlement and cash service tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspector for register of income and expense and reporting tel.: 632223236
Maria Krysiak Specialist for settlement with budget of country and district tel.: 632223236
Andżelika Szulc Podinspektor ds. ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości tel.: 632223238
Milena Mruk Inspektor ds. rozliczeń, planowania i analiz budżetu tel.: 632223231
Alicja Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów tel.: 632223232
Tomasz Augustyniak Inspektor ds. ewidencji rozliczeń i rejestrów tel.: 632223237
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Michał Radka Naczelnik tel.: 632223217
Lidia Marcinkowska Inspector for regulation of road's legal status tel.: 632223241
Marianna Walaszczyk Inspector for realization of claims tel.: 632223242
Joanna Pawlak Inspector for regulation of real estate's legal status tel.: 632223244
Elżbieta Dybus Inspector for register and leading of State Treasury store and for perpetual usufruct tel.: 632223245
Magdalena Grędkiewicz Inspector for inventorying and management of Turek County stock tel.: 632223246
Aneta Sochacka-Przech Inspektor ds. sprzedaży i udostępniania nieruchomości oraz przekształceń własnościowych tel.: 632223248
Izabela Czaja Inspector for regulation of real estate's legal status tel.: 632223264
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Błażej Maleta Naczelnik tel.: 632223258
Joanna Matusiak Starszy inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi tel.: 632223257
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Starszy inspektor ds. oświaty tel.: 632223259
Mariusz Wachowicz Starszy specjalista tel.: 632223256
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jarosław Michalski Naczelnik Wydziału tel.: 632223365
Agnieszka Kowalczyk Inspektor tel.: 632223377
Bernadetta Banasiak Administrative assistance tel.: 632223374
Jolanta Kiwak Administrative assistance tel.: 632223370
Karolina Gawlak Inspector tel.: 632223380
Maria Jabłońska Inspektor tel.: 632223373
Beata Kacprzak Inspektor tel.: 632223372
Romeo Cwetkow Inspektor tel.: 632223374
Beata Nowaczyk Inspektor tel.: 632223376
Mirosław Urbanowicz Inspektor tel.: 632223373
Marek Walaszczyk Inspektor tel.: 632223368
Milena Krótkiewicz Inspektor tel.: 632223367
Justyna Krawczyk Referent tel.: 632223377
Alicja Chojecka Inspektor tel.: 632223370
Izabela Frątczak Administrative assistance tel.: 632223370
Lucyna Kusiak Administrative assistance tel.: 632223375
Joanna Pawlak Administrative assistance tel.: 632223373
Kinga Woźniak Administrative assistance tel.: 632223369
Andżelika Kowalczyk Junior clerk tel.: 632223367
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Roman Kubiak Naczelnik Wydziału tel.: 632223350
Jarosław Szczap Kierownik referatu ds. ochrony środowiska tel.: 632223286
Katarzyn Marciniak-Zawilska Referent ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji tel.: 632223331
Kamila Przybyła Junior clerk tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection tel.: 632223283
Marta Okupna Inspektor ds. rekultywacji tel.: 632223288
Zofia Szymańska Specjalista ds. ochrony gruntów leśnych tel.: 632223280
Wojciech Zajączkowski Inspektor ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223348
Robert Wieczorek Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223347
Krzysztof Kopacki Referent ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223287
Dorota Imbirska Inspektor ds. obsługi przygotowywania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu tel.: 632223344
Michał Zajączkowski Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223343
Julita Szalewska Inspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej tel.: 632223289
Irena Pawlak Inspektor ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów) tel.: 632223342
Paulina Jasiak Referent ds. udostępniania materiałów z powiatowego zasobu i EGiB tel.: 632223339
Anna Majda Specjalista tel.: 632223341
Emilia Kominiarczyk Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223332
Joanna Tutaj Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223333
Małgorzata Kowalska Referent ds. prowadzenia katastru nieruchomości tel.: 632223334
Agnieszka Stolarek Inspektor tel.: 632223336
Iwona Wągrowska Specialist for administration, geodetic works, giving materials and authenticated documents, update of information in system of the document flow tel.: 632223346
Katarzyna Skoczylas Referent ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji tel.: 632223340
Klaudia Wojciechowska Referent ds. leśnictwa, rolnictwa i gospodarki wodnej tel.: 632223284
Anna Górska Referent ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji tel.: 632223335
Przemysław Bogdański Administrative assistance tel.: 632223345
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Edyta Michalak Director tel.: 632892406
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Barbara Piąstka-Dopieralska Director tel.: 632785073
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz Director tel.: 632794470
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Danuta Szczepanik Director tel.: 632784695
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jacek Gajewski Director tel.: 632799343
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Małgorzata Białek Naczelnik wydziału architektury i budownictwa tel.: 632223260
Jolanta Pocztarek Inspector for construction tel.: 632223270
Karina Kuśmierczak Inspektor ds. budownictwa i rejestrów tel.: 632223265
Sebastian Jasnowski Referent ds. budownictwa tel.: 632223269
Martyna Ratyńska Referent ds. budownictwa tel.: 632223263
Kinga Łaszcz Referent ds. budownictwa tel.: 632223228
Ewa Graczyk Referent ds. budownictwa i rejestrów tel.: 632223265
Edyta Dziatkiewicz Młodszy referent ds. budownictwa tel.: 632223261
Magdalena Makowska Junior clerk tel.: 632223263
Agnieszka Kaźmierska Młodszy referent ds. budownictwa tel.: 632223265
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Karolina Karolak-Czapla Naczelnik tel.: 632223321
Małgorzata Przybył Inspector for public procurement tel.: 632223226
Małgorzata Grabarczyk Inspector for public procurement tel.: 632223213
Justyna Janik Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji tel.: 632223210
Joanna Sikorska Inspektor ds. projektów tel.: 632223252
Paulina Tomczyk Młodszy referent ds. administracyjnych tel.: 632223209
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Agnieszka Jaskuła Geolog Powiatowy tel.: 632223223