Spis telefonów
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Dariusz Kałużny District Governor tel.: 632223201
Władysław Karski Deputy District Governor tel.: 632223202
Teresa Borkowska Treasurer tel.: 632223230
Piotr Szewczyński Chairman (Rada Powiatu Tureckiego) tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Piotr Szewczyński Chairman tel.: 632223219
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mateusz Jastrzębski Legal adviser tel.: 632223243
Magdalena Mikołajczyk Legal adviser tel.: 632223240
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Jerzy Wesołowski Spokesman of Consumers tel.: 632223220
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Mirosław Maciejewski Internal Auditor tel.: 632223239
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Krzysztof Matczak OHS specialist tel.: 632223212
Agata Kowalska Junior clerk tel.: 632223225
Bogumił Siwek Administrative assistance tel.: 632223200
Ewa Graczyk Administrative assistance tel.: 632223200
Bogumiła Janczak Economic worker tel.: 632223216
Irena Tasarz Economic worker tel.: 632223216
Anita Modrzejewska Economic worker tel.: 632223216
Renata Lasota Economic worker tel.: 632223216
Witold Podleśny Economic worker tel.: 632223247
Aleksander Mijalski Driver/Economic worker tel.: 632223216
Maciej Konieczny Clerk for office matters and administrative service tel.: 632223200
Aleksandra Kocańska Junior clerk tel.: 632223222
Patrycja Pawlaczyk Podinspektor ds. promocji tel.: 632223255
Robert Wojdyła Computer specialist tel.: 632223207
Jarosław Balew Computer specialist tel.: 632223206
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Maria Nowalińska Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223217
Magdalena Tomczak Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District tel.: 632223211
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Monika Miśko Naczelnik tel.: 632223234
Małgorzata Papierska Inspector for settlement and cash service tel.: 632223233
Magdalena Wróblewska Inspector for register of income and expense and reporting tel.: 632223236
Maria Krysiak Specialist for settlement with budget of country and district tel.: 632223236
Andżelika Szulc Junior clerk tel.: 632223238
Milena Mruk Inpector for bank service and for report of budget tel.: 632223238
Alicja Augustyniak Inspector for register of District office income and expense, reporting and register of fixed assets tel.: 632223232
Sylwia Fraszczyńska Sub-inspector for bank service and for report of budget tel.: 632223232
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Michał Radka Naczelnik tel.: 632223217
Lidia Marcinkowska Inspector for regulation of road's legal status tel.: 632223241
Marianna Walaszczyk Inspector for realization of claims tel.: 632223242
Joanna Pawlak Inspector for regulation of real estate's legal status tel.: 632223244
Elżbieta Dybus Inspector for register and leading of State Treasury store and for perpetual usufruct tel.: 632223245
Magdalena Grędkiewicz Inspector for inventorying and management of Turek County stock tel.: 632223246
Roksana Hybś Sub-inspector for sales of real estate tel.: 632223248
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Błaszczyk Naczelnik tel.: 632223286
Piotr Walczak Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska tel.: 632223280
Ewa Różycka Inspector tel.: 632223284
Ilona Tomczak Inspector for waste management tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection tel.: 632223283
Jolanta Pocztarek Sub-inspector for protection and land reclamation tel.: 632223288
Piotr Siwiński Administrative assistance tel.: 632223289
Robert Żółtaszek Junior clerk tel.: 632223287
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Kosobudzki Naczelnik tel.: 632223258
Joanna Matusiak Inspector for culture and sport tel.: 632223257
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Inspector for education tel.: 632223259
Violetta Zlotosch Administrative assistance tel.: 632223267
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Małgorzata Matusiak Inspector for defence and protection of classified information tel.: 632223251
Anna Grosicka Company archivist tel.: 632223268
Justyna Janik Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych tel.: 632223254
Małgorzata Sztobska Młodszy referent ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych tel.: 632223250
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Tomasz Darul Naczelnik tel.: 632223365
Marek Walaszczyk Inspector for inspection on transport and entitlement for special using of roads tel.: 632223368
Agnieszka Kowalczyk Inspector for entitlement to drive and supervision of driver's education tel.: 632223366
Beata Nowaczyk Inspector for vehicle registration tel.: 632223369
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sławomir Piątkowski Naczelnik tel.: 632223340
Roman Kubiak Inspector tel.: 632223335
Bożena Zasiadczyk Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223332
Grażyna Siera Geodesist for coordination of deigned net utilities location tel.: 632223345
Wojciech Zajączkowski Senior Geodesist for verification of geodetic statement and administrative proceedings tel.: 632223348
Robert Wieczorek Sub-inspector for leading of numerical database BDOT, GESUT, EGiB tel.: 632223347
Michał Zajączkowski Sub-inspector for leading of numerical database BDOT, GESUT, EGiB tel.: 632223343
Dorota Imbirska Geodesist for service of preparation materials for geodetic works reporting and administrative proceedings tel.: 632223344
Elżbieta Buchali Geodesist for service of preparation materials for geodetic works reporting and administrative proceedings tel.: 632223336
Irena Pawlak Geodesist for current service of enquirers (sale of materials from the source of land records) tel.: 632223342
Małgorzata Dyc Geodesist for administrative proceeding in land record and classification tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspector for implementing tasks resulting from geodetic regulation-modernization of land record tel.: 632223339
Iwona Wągrowska Specialist for administration, geodetic works, giving materials and authenticated documents, update of information in system of the document flow tel.: 632223346
Anna Majda Clerk tel.: 632223341
Izabela Wapińska Clerk tel.: 632223331
Emilia Kominiarczyk Sub-inspector for cadastre of real estate tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspector for cadastre of real estate tel.: 632223333
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Wioletta Kosiciarz Inspector for administration and secretary's office tel.: 632223203
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Edyta Michalak Director tel.: 632892406
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Izabela Piotrowska Director tel.: 632896060
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Magdalena Michalak-Zielińska Director tel.: 632785073
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz Director tel.: 632794470
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Wioletta Adamiak Director tel.: 632803636
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Danuta Szczepanik Director tel.: 632784695
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Krzysztof Świerk Director tel.: 632898410
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Andrzej Paruszewski Manager tel.: 632223110
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Katarzyna Andrzejczak Naczelnik tel.: 632223260
Ewa Walkowska Sub-inspector for construction tel.: 632223261
Julita Szalewska Sub-inspector for construction tel.: 632223261
Małgorzata Białek Inspector for construction tel.: 632223262
Zofia Kasprzak Inspector for construction tel.: 632223263
Tadeusz Wypiór Inspector for construction tel.: 632223264
Agnieszka Stolarek Inspector for construction tel.: 632223224
Karolina Więcławek Sub-inspector for construction tel.: 632223228
Karina Kozłowska Sub-inspector for contruction and registers tel.: 632223265
Katarzyna Fret-Płóciennik Sub-inspector for construction tel.: 632223264
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Roman Kacprzak Naczelnik tel.: 632223221
Małgorzata Przybył Inspector for administration and public procurement tel.: 632223226
Małgorzata Grabarczyk Inspector for public procurement tel.: 632223213
Piotr Nowaczyk Inspector for public procurement tel.: 632223210
Karolina Karolak-Czapla Inspector for external funds tel.: 632223321
Sylwia Kuśmirek Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych tel.: 632223322
Sylwia Perlińska Sub-inspector for external funds tel.: 632223282
Joanna Sikorska Inspektor ds. projektów tel.: 632223252
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Przemysław Jandy Powiatowy Rzecznik Prasowy tel.: 632223214
Anna Nowicka Inspector for promoting tel.: 632223227
Imię, Nazwisko Funkcja Nr telefonu
Henryka Rabęda Inspector for staff tel.: 632223212
Halina Tylki Inspector for payments tel.: 632223235