Wydział Komunikacji

Załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób.

Opłat komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765
 
UWAGA!
Opłaty skarbowe należy dokonywać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urządu Miejskiego w Turku
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437
 

Naczelnik Wydziału - Tel. +48 63 2223 365

Komisja ds. analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych i projekty organizacji ruchu - Tel. +48 63 2223 380

Kontrola pojazdów i transportu oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - Tel. +48 63 2223 368

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniami kierowców - Tel. +48 63 2223 367

Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i wpisy HAK, GAZ, L. - Tel. +48 63 2223 370 lub 375

Korespondencja, potwierdzanie danych o pojazdach - Tel. +48 63 2223 369

 

Dowody wpłaty dotyczące praw jazdy prosimy przesyłać na adres e-mail: prawojazdy@powiat.turek.pl
Adres:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Łąkowa 4
62-700 Turek
Godziny otwarcia:
Monday: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Tuesday - Thursday: 8 a.m. - 2:30 p.m.
Friday: 8 a.m. - 1:30 p.m.
Adres e-mail:
komunikacja@powiat.turek.pl

Wnioski:

 1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 2. Rejestracja nowego pojazdu lub pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
  Pobierz:
  PDF 123.9 KB, DOC 17.1 KB
 4. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Pobierz:
  PDF 61.5 KB, DOC 15.0 KB
 5. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Pobierz:
  PDF 60.3 KB, DOC 17.0 KB
  Naliczanie opłata:
  1. pozwolenie czasowe - 18,50 zł.,
  2. wtórnik dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.,
  3. wtórnik karty pojazdu – 75,00 zł.

  Opłata ewidencyjna:

  • 0,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • 0,50 zł za wydanie pozwolenia czasowego,
  • 0,50 zł za wydawanie karty pojazdu.
 6. Zmiana adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, L, VAT, itp.)
  Pobierz:
  PDF 61.0 KB, DOC 16.0 KB
 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane
  Pobierz:
  PDF 60.7 KB, DOC 15.0 KB
  Opłata:
  17.00 zł
 8. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Pobierz:
  PDF 54.2 KB, DOC 12.7 KB
 9. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Pobierz:
  PDF 62.0 KB, DOC 31.5 KB
 10. Pełnomocnictwo do czynności związanych z rejestracją pojazdu
  Pobierz:
  PDF 91.9 KB, DOC 15.0 KB
 11. Klauzula informacyjna RODO
  Pobierz:
  PDF 168.4 KB
 12. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
  Pobierz:
  PDF 92.8 KB, DOC 14.7 KB
 13. Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej
  Pobierz:
  PDF 131.2 KB, DOC 21.5 KB
 14. Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu
  Pobierz:
  PDF 89.9 KB, DOC 25.5 KB
 15. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
  Pobierz:
  PDF 151.0 KB, DOC 25.5 KB
 16. Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Pobierz:
  PDF 1.4 MB, PDF 158.5 KB, PDF 107.4 KB, PDF 120.8 KB
  Opłata:
  100.50 zł
  Naliczanie opłata:

  W tytule: opłata za prawo jazdy oraz imię i nazwisko sosby wnioskującej

Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Tomasz Darul Naczelnik 313 tel.: 632223365
Milena Krótkiewicz Sub-inspector for entitlement to drive 319
Agnieszka Kowalczyk Inspector for entitlement to drive and supervision of driver's education 321
Karolina Gawlak Inspector for entitlement to drive 321
Barbara Walaszczyk Inspector for vehicle registration 325
Maria Jabłońska Inspector for vehicle registration 324
Beata Kacprzak Inspector for vehicle registration 325
Romeo Cwetkow Inspector for vehicle registration 324
Beata Nowaczyk Inspector for vehicle registration 317
Mirosław Urbanowicz Inspector for vehicle registration 315
Marek Walaszczyk Inspector for inspection on transport and entitlement for special using of roads 316
Jarosław Michalski Referent 316
Justyna Krawczyk Referent 319
Alicja Chojecka Inspektor 326
Tomasz Kałużny Administrative assistance 324
Izabela Frątczak Administrative assistance 236
Lucyna Kusiak Administrative assistance 326
Joanna Pawlak Administrative assistance 324
Kinga Woźniak Administrative assistance 324