Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 13, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 430 (-21)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 141 (+1)
  • Osoby w izolatorium: 4 (+1)
  • Osoby hospitalizowane: 12
  • Osoby zakażone ogółem: 167 (+3)
  • Osoby zakażone obecnie: 154 (+1)
  • Osoby wyleczone: 13 (+2)
  • Liczba zgonów: 3
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 556 234.67 PLN (dofinansowanie: 278 117.33 PLN - 50%)
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 273 017.19 PLN (dofinansowanie: 136 508.59 PLN - 50%)
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 7 215 198.54 PLN (dofinansowanie: 4 329 119.00 PLN - 60%)
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 554 088.58 PLN (dofinansowanie: 332 453.00 PLN - 60%)
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023
WRPO 8.3.1 1 087 744.80 PLN (dofinansowanie: 977 839.80 PLN - 90%)
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
CPPC 1.1 99 950.00 PLN (dofinansowanie: 99 950.00 PLN - 100%)
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019
WRPO 9.3.2 15 000 000.00 PLN (dofinansowanie: 13 300 000.00 PLN - 95%)
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
WRPO 9.3.3 2 437 862.66 PLN (dofinansowanie: 2 072 183.26 PLN - 85%)
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019
WRPO 8.3.1 1 982 227.20 PLN (dofinansowanie: 1 784 004.48 PLN - 90%)
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019
WRPO 8.1.2 212 485.00 PLN (dofinansowanie: 201 860.75 PLN - 95%)
Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
WRPO 2.1.2 1 821 691.50 PLN (dofinansowanie: 1 548 437.77 PLN - 85%)