Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Polski Ład edycja nr 2 - 2022 16 980 010.23 PLN (dofinansowanie: 14 952 009.21 PLN - 88%)
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Polski Ład edycja nr 3 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 3 052 288.39 PLN (dofinansowanie: 2 991 242.62 PLN - 98%)
WFOŚiGW w Poznaniu - Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku 2022
Budżet Państwa 2022 43 000.00 PLN (dofinansowanie: 26 712.00 PLN - 62%)
Dostępność ponad podziałami poprzez zakup i dostawę sprzętu dla osób ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Turku
POWER 2.18 83 500.00 PLN (dofinansowanie: 83 500.00 PLN - 100%)
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku
RFRD edycja 2023 919 154.35 PLN (dofinansowanie: 735 323.48 PLN - 80%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew 2023
RFRD 2023 3 734 335.46 PLN (dofinansowanie: 2 987 468.36 PLN - 80%)
Remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary na odcinku Skarżyn-Marcjanów
RFRD edycja 2023 1 591 716.33 PLN (dofinansowanie: 1 273 373.06 PLN - 80%)
Remont drogi powiatowej 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko na odcinku Sarbice-Radyczyny
RFRD 2023 360 194.55 PLN (dofinansowanie: 288 155.64 PLN - 80%)
Polski Ład edycja 6 PGR - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Polski Ład edycja 6 PGR 3 467 374.31 PLN (dofinansowanie: 3 398 026.82 PLN - 98%)
Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza. Zadanie inwestycyjne w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku
Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 1 000 000.00 PLN (dofinansowanie: 980 000.00 PLN - 98%)
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023 2 411 168.67 PLN (dofinansowanie: 1 928 934.94 PLN - 80%)
Polski Ład edycja 8 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2023
Polski Ład - edycja 8 10 900 000.00 PLN (dofinansowanie: 10 305 000.00 PLN - 95%)
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024 9 154 966.30 PLN (dofinansowanie: 7 323 973.03 PLN - 80%)
Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga. Odnowienie ściany północnej kościoła NSPJ w Turku
Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 400 000.00 PLN (dofinansowanie: 392 000.00 PLN - 98%)
Cyberbezpieczny Powiat Turecki
2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 850 000.00 PLN (dofinansowanie: 850 000.00 PLN - 100%)
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Budżet Państwa 18 479 993.00 PLN (dofinansowanie: 18 479 993.00 PLN - 100%)
Polski Ład edycja nr 1 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021
Polski Ład edycja nr 2 - 2022 16 763 798.44 PLN (dofinansowanie: 12 953 088.44 PLN - 77%)
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - 2022
RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy 1 122 988.29 PLN (dofinansowanie: 524 173.72 PLN - 47%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II - 2022
RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy 333 839.48 PLN (dofinansowanie: 244 200.27 PLN - 73%)
Cyfrowy Powiat - Powiat Turecki 2022 - 2023
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 250 797.00 PLN (dofinansowanie: 250 797.00 PLN - 100%)
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku 2022-2023
Sportowa Polska - edycja 2021 8 321 931.00 PLN (dofinansowanie: 3 381 900.00 PLN - 41%)
Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Budżet Państwa 52 500.00 PLN (dofinansowanie: 42 000.00 PLN - 80%)
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022
Sportowa Polska - edycja 2021 2 142 521.00 PLN (dofinansowanie: 1 071 200.00 PLN - 50%)
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku 1 250 000.00 PLN (dofinansowanie: 1 000 000.00 PLN - 80%)
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023 - WRPO 8.3.1
WRPO 8.3.1 1 087 744.80 PLN (dofinansowanie: 977 839.80 PLN - 90%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021
RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy 2 045 679.00 PLN (dofinansowanie: 1 636 543.20 PLN - 80%)
Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku 500 000.00 PLN (dofinansowanie: 400 000.00 PLN - 80%)
Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego - 2021
Budżet Państwa 2021 75 000.00 PLN (dofinansowanie: 52 500.00 PLN - 70%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021
RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy 436 739.25 PLN (dofinansowanie: 349 391.40 PLN - 80%)
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 7 215 198.54 PLN (dofinansowanie: 4 329 119.00 PLN - 60%)
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim - WRPO 8.3.1 tryb nadzwyczajny w zakresie COVID-19 2020
WRPO 8.3.1 156 250.00 PLN (dofinansowanie: 132 812.50 PLN - 85%)
Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych laptopów dla I LO Turek
Budżet Państwa 17 500.00 PLN (dofinansowanie: 14 000.00 PLN - 80%)
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021
Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku 807 096.46 PLN (dofinansowanie: 294 476.00 PLN - 36%)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 377 408.84 PLN (dofinansowanie: 188 704.42 PLN - 50%)
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 2021 2 990 000.00 PLN (dofinansowanie: 2 990 000.00 PLN - 100%)
Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego - rok realizacji 2020
Budżet Państwa 2021 277 000.00 PLN (dofinansowanie: 249 300.00 PLN - 90%)
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
CPPC 1.1 99 950.00 PLN (dofinansowanie: 99 950.00 PLN - 100%)
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020
FDS 2019 554 088.58 PLN (dofinansowanie: 332 453.00 PLN - 60%)
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019
WRPO 8.1.2 212 485.00 PLN (dofinansowanie: 201 860.75 PLN - 95%)
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
FDS 2020 260 857.00 PLN (dofinansowanie: 130 428.50 PLN - 50%)
Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
WRPO 2.1.2 1 821 691.50 PLN (dofinansowanie: 1 548 437.77 PLN - 85%)
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
WRPO 9.3.3 2 437 862.66 PLN (dofinansowanie: 2 072 183.26 PLN - 85%)
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019
WRPO 8.3.1 1 982 227.20 PLN (dofinansowanie: 1 784 004.48 PLN - 90%)
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019
WRPO 9.3.2 15 000 000.00 PLN (dofinansowanie: 13 300 000.00 PLN - 95%)