Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Turku wchodzą: Technikum oraz Szkoła Branżowa I stopnia. Jest to szkoła z 70-letnią tradycją kształcąca na kierunkach technicznych. Współpracuje z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Politechniką Łódzką, a także ze szkołami zagranicznymi, umożliwiając uczniom udział w wymianie międzykulturowej oraz praktykach zagranicznych. 

Adres:
Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
Milewskiego 3b
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632803612
faks.: 632803614
Adres e-mail:
zst@turek.net.pl
Adres strony internetowej:
http://www.zst.net.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Aneta Kurzawa Director tel.: 632803636