Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku 2022-2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku 2022-2023
Cel projektu
Budowa sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
7 576 301.00 PLN
Wartość dofinansowania
3 501 900.00 PLN - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Procent dofinansowania
46% - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowa-polska-2021-rozstrzygniety)
oraz poddziałania:
Sportowa Polska - edycja 2021 - Sportowa Polska - edycja 2021
Lata realizacji
2022 - 2023

O programie „Sportowa Polska”

Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać.

Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą

oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

 

Proponowane dofinansowanie: 3.501.978,00 zł

 

Całkowita wartość zadania z wniosku: 7.576.301,00 zł

Całkowite środki własne z wniosku: 4.074.323,00 zł

% dofinasowania kosztów kwalifikowanych: 50%

Prognozowana data realizacji zadania z wniosku: od 01.03.2022 do 31.10.2023

Pozycja nr 152 listy MKDNiS

 

Budowa pierwszej przy I LO w Turku pełnow. sali gimnastycznej. Ma ona zapewnić zaplecze sportowe do prowadzenia lekcji w-f uczniów I LO. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny, jednak ze względu na lokalizację będą z niego korzystać przede wszystkim uczniowie. Największym powierzchniowo stanowi sala sportowa o wymiarach boiska 24x42. W pozostałych dwóch bryłach zaplanowano zaplecze. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wkład własny będzie stanowić dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Deklarowana kwota udziału własnego stanowią środki z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznane w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021. Przewidywana wartość inwestycji została o 10 procent zwiększona w stosunku do wartości inwestycji podanej w programie "Sportowa Polska". 

W sali gimnastycznej zaprojektowano trzy podstawowe boisk:
- do piłki siatkowej 9x18
- do piłki koszykowej 15x28
- do piłki ręcznej 20x40


Zaplanowano kotary elektryczne do wydzielenie trzech stref ćwiczeń , kosze do koszykówki w tym dwa główne podwieszane do dźwigarów dachowych opuszczane elektrycznie oraz 6 szt. bocznych , bramki do piłki ręcznej , zestaw do piłki siatkowej, drabinki gimnastyczne . W Sali zaprojektowano posadzkę sportową z wykładziną PCV na konstrukcji drewnianej

 

Umowa nr 2021/0144/1530/SubA/DIS/SP z dnia 06 grudnia 2021 roku 

o dofinansowanie ze srodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwstycyjnego

w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

a

Powiatem Tureckim

1. Suma wydatków kwalifikowanych na zadaniu: 7.576.301,00 zł

2. Dofinansowanie w kwocie: 3.501.900,00 zł

    w tym:

    1.500.000,00 zł - w 2022

    2.001.900,00 zł - w 2023

3. Poziom dofinansowania: 46,2 %

4. Środki własne i inne w kwocie: 4.074.401,00 zł

 

Zadanie to objęte jest także dofinansowaniem w ramach

Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1

Dofinansownie z programu POLSKI ŁAD w kwocie: 4.819.953,00 zł

 

 

 

Etapy realizacji

2022.01.04 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00003088/01 z dnia 2022-01-04 - Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
2021.12.29 Zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2022 w uchwała RPT nr XXXV/249/2021 z dnia 29.12.21 - kwota 3.910.015,53 zł brutto na rok 2022
2021.12.29 Zabezpieczenie środków w WPF na lata 2022 - 2027 uchwała RPT nr XXXV/248/2021 z dnia 29.12.21 - kwota 8.321.931,06 zł brutto
2021.12.06 Podpisanie umowy dotacji z Ministrem Sportu i Turystyki - dofinansowanie zadania kwota w wysokości: 3.501.900,00 zł
2021.10.28 Zabezpieczenie środków wkładu własnego w WPF w latach 2022 i 2023 uchwała RPT nr XXXIII/232/2021 z dn. 28.10.2021 - kwota zabezpieczonych środków 4.074.401,00 zł brutto
2021.08.20 Zabezpieczenie części środków w budżecie uchwała RPT nr XXX/216/2021 z dnia 20.08.21 - kwota 351.820,40 zł brutto
2021.07.27 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.26 Promocja - tv.wielkopolska
2021.07.24 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.24 Promocja - www.iturek.net
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.23 Promocja - www.turek.net.pl
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.22 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.22 Ogłoszenie wyników naboru - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 - lista pozycja nr 152

Galeria zdjęć