Wydziały (Starostwo Powiatowe w Turku)

Wydział Organizacyjny

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
organizacyjny@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Piotr Nowaczyk pokój: 205; tel.: 632223210

Biuro Radców Prawnych

Address:
Biuro Radców Prawnych
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Radca Prawny:
Magdalena Mikołajczyk pokój: 231; tel.: 632223240

Geolog Powiatowy

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
geolog@powiat.turek.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
konsument@powiat.turek.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Jerzy Wesołowski pokój: 12; tel.: 632223220

Audytor Wewnętrzny

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
audytor@powiat.turek.pl
Audytor Wewnętrzny:
Mirosław Maciejewski pokój: 213; tel.: 632223239

Biuro Rady

Address:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
biuro_rady@powiat.turek.pl

Wydział Finansów

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
finanse@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Teresa Borkowska pokój: 114a; tel.: 632223230

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
nieruchomosci@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Michał Radka pokój: 211; tel.: 632223217

Wydział Ochrony Środowiska

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
rolnictwo@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Sławomir Błaszczyk pokój: 5; tel.: 632223286
Zastępca Dyrektora Wydziału:
Piotr Walczak pokój: 3; tel.: 632223280

Wydział Rozwoju i Edukacji

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
oswiata@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Jacek Suszek pokój: 219; tel.: 632223258
Zastępca Dyrektora Wydziału:
Izabela Gradecka pokój: 218; tel.: 632223256

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
pczk@powiat.turek.pl
Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych:
Małgorzata Matusiak pokój: 14; tel.: 632223251

Wydział Komunikacji

Address:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Łąkowa 4
62-700 Turek
Adres e-mail:
komunikacja@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Mirosław Ścisły pokój: 326; tel.: 632223365

Wydział Geodezji

Address:
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Łąkowa 4a
62-700 Turek
Adres e-mail:
geodezja@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Sławomir Piątkowski pokój: 5; tel.: 632223340
Zastępca Dyrektora Wydziału:
Roman Kubiak pokój: 12; tel.: 632223335

Sekretariat Starosty

Address:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632223203
Adres e-mail:
sekretariat@powiat.turek.pl

Wydział Architektury i Budownictwa

Address:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
budownictwo@powiat.turek.pl
Dyrektor Wydziału:
Katarzyna Andrzejczak pokój: 217; tel.: 632223260