Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Biuro zapewnia sprawne funkcjonowanie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
biuro_rady@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Maria Nowalińska Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District 203 tel.: 632223217
Magdalena Tomczak Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District 203 tel.: 632223215
Karolina Siarkiewicz Inspector for service of Council and Managament Office of Turek District 231a tel.: 632223211