Stan kolejek w Wydziale Komunikacji
Kolejka Ilość biletów oczkujących Numer aktualnego biletu Numer ostatniego biletu
A Rejestracja pojazdów, wtóniki, wyrejestrowania 0 55 55
B Odbiór, zwrot zatrzymanych dowodów, wpisy hak, gaz, L 0 52 52
C Prawa Jazdy 0 43 43
AI Rejestracja Internetowa pojazdów 0 0 0
CI Prawa Jazdy www 0 0 0
G Zgłoszenie zbycia i naibycia pojazdów 0 42 42