2020.04.27

Sprzęt komputerowy o wartości prawie 100 000 złotych trafi do LO, ZST, ZSR i ZPEW

Strona dotyczy projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
poddziałanie CPPC 1.1 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dziś oficjalnie dobre wiadomości dla szkół potwierdził Starosta Dariusz Kałużny, Poseł Ryszard Bartosik i Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki. Powiat otrzymał dofinansowanie z projektu „Zdalna szkoła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które podlega Ministerstwu Cyfryzacji.

Celem projektu jest udostępnienie sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do internetu uczniom powiatowych placówek oświatowych, z przeznaczeniem do realizacji zdalnych lekcji w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych i wprowadzeniem kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ramach projektu zakupiono laptopy, tablety, dostęp do internetu oraz zestawy słuchawkowe umożliwiające zdalną naukę.

W projekcie brały udział także gminy, jednak o najwyższą możliwą do pozyskania kwotę starał się Powiat Turecki i taką maksymalną dotację na zakup sprzętu otrzymał właśnie powiat.

Sprzęt do zdalnej nauki trafi do I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Turku.

 

Szczegóły na projektu na:

https://www.powiat.turek.pl/cofinance/9/

Zdjęcia