2022.12.30

Budżet na 2023 rok uchwalony - inwestycje w przyszłość powiatu

None

Podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu Tureckiego w czwartek 29 grudnia radni uchwalili budżet na 2023 rok.

Inwestycje z uwzględnieniem dofinansowań z rządowych programów zaplanowano w kwocie 32.141 241,48Zł nie licząc kolejnych możliwych do pozyskania w przyszłym roku dofinansowań.

Obecny na sesji rady Wiceminister i Poseł Ryszard Bartosik podkreślił rozmach już prowadzonych i tych zaplanowanych w powiecie inwestycji, a także wielu inwestycji możliwych do realizacji dzięki środkom rządowym w gminach z naszego terenu. 

Starosta Turecki Dariusz Kałużny dziękował Wydziałowi Finansów za skonstruowanie budżetu, a także wszystkim radnym, członkom zarządu oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za możliwość realizacji bardzo ambitnego planu na rzecz rozwoju naszego powiatu. Starosta podkreślił, że na zaplanowane zadania nie można patrzyć tylko jak na koszty i wydatki. To realizacja dalekosiężnego planu inwestycji w przyszłość powiatu, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz edukację i rozwój młodzieży.

Najważniejsze zaplanowane w przyszłym roku inwestycje to:

-rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P - ulicy Poduchowne w Turku

- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek

- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek

-  budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna

- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny 

 - rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej

- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - opracowanie dokumentacji projektowej

- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń - opracowanie dokumentacji projektowej

-  przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków -Tarnowa - Władysławów - opracowanie dokumentacji projektowej

- Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin

-  modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich

- budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

- dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku 

- zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Zdjęcia