Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych-SMART GEODEZJA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Starostwa Powiatowego w Turku, w 2017 roku Powiat Turecki przystąpi do realizacji projektu "Powiat Turecki-SMART GEODEZJA", na który pozyskał środki w wysokości 1 821 691 złotych.

Projekt obejmuje rozbudowę zasobów geodezyjnych i kartograficznych, tak aby możliwe było świadczenie usług elektronicznych w Wydziałach:Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Jednocześnie działania te ułatwią tworzenie, modernizację i szybką aktualizację baz danych zawartych w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto, planowane jest wdrożenie e-usług ułatwiających uzyskanie niezbędnych informacji do załatwienia sprawy w urzędzie. 

Wdrażanie innowacji podniesie jakość i dostępność usług świadczonych przez urząd, a także doprowadzi do usprawnienia komunikacji z klientami.