Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 25.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 20 (-7)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 25, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 214 (+1)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 20 (-5)
 • Osoby w izolatorium: 3 (-1)
 • Osoby hospitalizowane: 9 (+2)
 • Osoby zakażone ogółem: 353 (+2)
 • Osoby zakażone obecnie: 20 (-7)
 • Osoby wyleczone: 326 (+9)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.06.16
Czas na „SPORTOWE WAKACJE+”

 

 

Informujemy, że Minister Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

 

 

 

Zadania realizowane w ramach konkursu obejmują:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
  1. na poziomie ogólnopolskim;
  2. na poziomie lokalnym.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: „Sportowe Wakacje +”

 

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Pliki