Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim!

Nowa przestrzeń w powiecie tureckim, powstająca po zmianach przemysłowych, sprzyja rozwojowi innowacyjnej gospodarki, która nieodłącznie związana jest z budowaniem potencjału kapitału ludzkiego, który oparty jest również na woielojęzyczności.

Dla zaakcentowania strategicznej roli nauczania języków obcych na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, Powiat Turecki organizuje Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim, podczas których odbywają się rozmaite wydarzenia mające na celu promocję uczenia się języków obcych przez całe życie.

Pierwszą częścią obchodów jest konferencja skierowana do władz samorządowych, dyrektorów szkół oraz rodziców, podczas której podczas której eksperci przekonują o konieczności nauczania wielojęzykowego, a także wzmacniają motywację do podejmowania działań służących podnoszeniu kompetencji językowych od najmłodszych lat.

Wydarzeniem podsumowującym tych szczególnych dni jest piknik językowy organizowany przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku, podczas którego boisko szkolne przeobraża się w wyjątkowe Miasteczko Edukacyjne. Na uczestników święta czekają przeróżne zagadki językowe, warsztaty naukowe oraz plener malarski. 

Nauka języka obcego wcale nie musi być nudna. Zapraszamy na te wyjątkowe wydarzenia.