Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Strona dotyczy projektu Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

W dniu 23 marca 2018 r. ogłoszony został przetarg na Dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.