Drewniany Kościółek w Malanowie

W Malanowie znajduje się kościół parafialny z 1873 r. pw. Św. Stanisława i Mikołaja. Jest to zabytkowy drewniany kościółek jednonawowy, do którego budowy wykorzystano materiały z rozebranej świątyni z 1716r. W jego wnętrzu zamkniętym wielobocznym prezbiterium mieszczą się trzy ołtarze z 1720r. odnowione w II połowie XIX w. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ufundowany w 1850r. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks z pierwszej połowy XVII w. Barokowa ambona, ozdobiona rzeźbą św. Mikołaja oraz chrzcielnica pochodzą z XVII w. Kropielnica z 1820 r.


Osiem ławek barokowych. Wyposażenie świątyni stanowią m.in.: krucyfiks z połowy XVII w., dwa krucyfiksy procesyjne ludowe, Chrystus Zmartwychwstały barokowo - ludowy, barokowe fragmenty rzeźbiarskie z ołtarza, monstrancja wieżyczka z pierwszej połowy XVII w, kielich z lat 1630 – 40, mszał w oprawie skórzanej pochodzący z 1686 r. z kościoła jezuitów w Kaliszu oraz lichtarze cynowe z 1839 roku.

Przykościelna dzwonnica o konstrukcji słupowej, z zewnątrz oszalowana, na rzucie kwadratu, dach czterospadowy, zakończony stożkową wieżyczką, kryty gontem, pochodzi prawdopodobnie z czasów istnienie poprzedniej świątyni.