Dworek w Chocimiu

Dworek pochodzący z XIX wieku to zabytek znajdujący się we wsi Chocim, w gminie Kawęczyn. W elewacji frontowej budynku, od strony wschodniej, mieści się ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem oraz balkon wsparty na dwóch kolumnach. Do budynku przylega także trzyosiowe skrzydło. Niedaleko dworku znajduje się staw oraz dąb, którego obwód pnia wynosi ok. 250 cm.