Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 2, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 275 (+1)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 32 (+8)
  • Osoby hospitalizowane: 10 (-1)
  • Osoby zakażone ogółem: 41 (+11)
  • Osoby zakażone obecnie: 34 (+11)
  • Osoby wyleczone: 7
  • Liczba zgonów: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu 9.3.2 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego, jaki tworzą powiaty turecki i kolski, poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego w latach 2016-2018. 

Projekt zakłada kompleksowe inwestycje w nowoczesną bazę dydaktyczną w Zespole Szkół Technicznych w Turku, Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Pozwoli to na przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby regionu. 

Realizacja projektu ma spowodować skrócenie do niezbędnego minimum czasu adaptacji przyszłych pracowników i wygenerować dla pracodawcy natychmiastowy zysk z wytwarzanych produktów charakteryzujących się wysokim poziomem jakości. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano modernizację i wyposażenie w innowacyjny sprżęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu. 

Projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Jego wartość wynosi 15 000 000 złotych.

Projekt jest zatwierdzony do dofinansowania.