2023.11.20

KOMUNIKAT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TURKU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje, że w dniu
10 października 2023 r. odebrała nowy, nowoczesny, specjalistyczny samochód z drabiną
mechaniczną SD30 pozyskany w 100% ze środków budżetu państwa za kwotę ponad 3,5 mln zł.


Samochód ten znacznie przewyższa możliwościami stary samochód, będący obecnie na
wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Turku, o który
zabiegają jednostki OSP, w tym OSP Turek.


Poziom potencjału ratowniczego został znacznie zwiększony, a nowy samochód będzie
stanowił zabezpieczenie zarówno miasta, jak i powiatu.
Obecnie trwa proces szkolenia funkcjonariuszy PSP w Turku w zakresie obsługi nowego
samochodu z drabiną mechaniczną, a stary podnośnik hydrauliczny jest wciąż użytkowany
w Komendzie w Turku.


Przekazanie starego samochodu dla jakiejkolwiek jednostki OSP na tę chwilę jest
niemożliwe, bowiem sprzęt ten nie został uznany za niepotrzebny dla PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje również, że w 2006
roku jednostka OSP Turek już raz otrzymała z zasobów Komendy Powiatowej PSP w Turku
samochód Magirus z drabiną mechaniczną, sprawny technicznie i z ważnymi wymaganymi
badaniami. Pojazd ten w okresie użytkowania go przez jednostkę OSP Turek nie brał udziału
w akcjach na terenie miasta. Jednostka OSP Turek po pewnym czasie sprzedała pojazd na rzecz
prywatnej firmy – choć mogła na przykład przekazać go innej jednostce OSP z terenu powiatu w celu
zabezpieczenia operacyjnego powiatu.


Decyzja o przekazaniu podnośnika z KP PSP w Turku wymaga dokładnej analizy
merytorycznej, a uznanie sprzętu za zbędny w PSP nie jest kompetencją jedynie Komendanta
Powiatowego w Turku.

Zdjęcia