Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 13, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 430 (-21)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 141 (+1)
 • Osoby w izolatorium: 4 (+1)
 • Osoby hospitalizowane: 12
 • Osoby zakażone ogółem: 167 (+3)
 • Osoby zakażone obecnie: 154 (+1)
 • Osoby wyleczone: 13 (+2)
 • Liczba zgonów: 3
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.03.16
KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert

KOMUNIKATZgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 marca 2020 r. uległ przedłużeniu termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 2. kultury i dziedzictwa narodowego;

 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  ,

 4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 marca 2020 r., do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Turku.Starosta Turecki

/-/ Dariusz KałużnyPliki