2017.01.09

Nowoczesna edukacja

Zmiany przemysłowe, które czekają powiat turecki wymagają szybkich działań. Stanowią również duże wyzwanie dla władz samorządowych. Przekształcenia te stwarzają możliwość rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na inteligentynych specjalizacjach oraz stworzenia wyróżniającego się na gospodarczej mapie Polski regionu. 

Nadchodzi czwarta rewolucja przemysłowa. Strategią władz samorządowych powiatu tureckiego jest zbudowanie kapitału ludzkiego opartego na znajomości sprawnej obsługi inteligentnych sprzętów i najnowocześniejszych maszyn, a także na znajomości kilku języków obcych.

W dobie wysoko rozwiniętych technologii informatycznych i automatyzacji niezbędne są umiejętności z zakresu obsługi inteligentnych maszyn. Powiat turecki pracuje nad stałym unowocześnianiem bazy dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego, którego efektem będzie przygotowanie wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Ponadto, będa oni stanowili solidny fundament smart regionu opartego na najnowszych rozwiązaniach myśli technicznej.

Świat wciąż zmierza do przodu, dlatego wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności należy pamiętać o różnorodności językowej oraz o uczeniu się języków obcych przez całe życie. Znajomość kilku języków obcych ma strategiczne znaczenie w rozwoju inteligentnych specjalizacji i gospodarki opartej na innowacyjności. Dziś, gdy kapitał nie ma granic, istotne jest wzbogacanie umiejętności językowych, tak aby być konkurencyjnym na lokalnym, krajowym, a także zagranicznym rynku pracy.

Powiat turecki łączy również tradycję z nowoczesnością. Poprzez inwestowanie w nowoczesny park maszynowy związany z rolnictwem, stawia na edukację w zakresie precyzyjnego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, a także fotowoltaiki. Nowoczesne rozwiązania i otwartość na rolnicze innowacje niosą ze sobą duże korzyści dla gospodarki i środowiska.