Ogłoszenie przetargu na Dostawę sprzętu komputerowego do ZST w Turku

Strona dotyczy projektu Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

W dniu 20.04.2018 r. ogłoszony został przetarg na Dostawę sprzętu komputerowego (II) na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku