2017.03.07

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku przy współpracy z Powiatem Tureckim, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku i Komisją ds. Młodzieży ZOP ZOSP RP w Turku w minioną sobotę 4 marca br. zorganizował Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Organizatorom Turnieju przyświecała idea popularyzowania wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Obok turnieju wiedzy o ww. tematyce, spośród nadesłanych prac z etapu gminnego rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”.

Tematem prac był udział strażaków w likwidacji pożarów, w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego, wykonywanie zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz historia pożarnictwa, działalność prewencyjna, kulturalna oraz inne formy aktywności i społecznego zaangażowania.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół a także osób dorosłych (twórców amatorów) zamieszkujących teren Powiatu Tureckiego.  

Przedmiotem konkursu były prace z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki.

Obecny na Turnieju Starosta Turecki Mariusz Seńko wspólnie z Organizatorami wręczył nagrody uczestnikom konkursu plastycznego.

Nagrodzeni w Powiatowym Konkursie Plastycznym:
I GRUPA (przedszkola)

1 miejsce – Iga Górska– gmina miejska Turek
2 miejsce – Kalina Radosz  – gmina miejska Turek  
3 miejsce – Marcelina Sochacka  – gmina Malanów
Prace wyróżnione: Seweryn Witkowski  – gmina Tuliszków, Wojtek Nogaj – gmina Malanów

II GRUPA (klasy 1-3)

1 miejsce – Filip Perliński   – gmina miejska Turek
2 miejsce – Wiktor Ignasiak – gmina Malanów
3 miejsce –  Alan Włodarczyk  – gmina Malanów
Prace wyróżnione: Julita Dziamara – gmina Turek, Nina Gatka  – gmina miejska Turek

III GRUPA (klasy 4-6)

1 miejsce – Dawid Klimczak  – gmina Turek
2 miejsce – Jakub Kopytek  – gmina Dobra
3 miejsce – Antoni Jędrasiak  – gmina miejska Turek
Prace wyróżnione: Nadia Kurzaj  – gmina Malanów, Weronika Wojtczak  – Gmina Kawęczyn

IV GRUPA (gimnazja)

1 miejsce – Martyna Piwońska  – gmina miejska Turek
2 miejsce – Weronika Szczepaniak  - gmina Dobra
3 miejsce – Klaudia Borowska – gmina Turek
Prace wyróżnione:   Nikola Kulawiecka - gmina Malanów,Sebastian Tułkacz – gmina miejska Turek

V GRUPA (szkoły średnie)

1 miejsce – Justyna Orligóra –LO w Turku
2 miejsce – Szymon Radzik  – LO w Turku

VI GRUPA (dorośli)

1 miejsce – Karol Światłowski  – ŚDS Żeronice gmina Dobra
2 miejsce – Krzysztofa Rumiejowska  - gmina Brudzew
3 miejsce – Marlena Perlińska  – SOSW gmina miejska Turek
Prace wyróżnione:   Mirosław Raźniak  - ŚDS Żeronice gmina Dobra
Katarzyna Żurawska – SOSW gmina miejska Turek