Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień June 3, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 55 (+8)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 1
  • Osoby hospitalizowane: 0
  • Osoby zakażone ogółem: 7 (+1)
  • Osoby zakażone obecnie: 1 (+1)
  • Osoby wyleczone: 6
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Podpisanie umowy na skanowanie zasobów geodezyjnych

Strona dotyczy projektu Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Powiat Turecki podpisał kolejną umowę w ramach projektu „Powiat Turecki – SMART GEODEZJA” realizowanego dzięki wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W dniu 29 maja 2017 r.  podpisana została umowa z O&S COMPUTER o wartości 150 675,00 zł na „Przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Celem powyższego działania jest zwiększenie dostępności do zasobów kartograficznych Wydziału Geodezji. Dzięki możliwości samodzielnego korzystania z map przez projektantów, geodetów, rzeczoznawców, komorników skrócony zostanie czas oczekiwania na wydanie poszczególnych dokumentów.

Zadanie obejmuje cyfryzację (skanowanie) materiałów zasobu, tj. dokumentacji technicznej oraz prawnej zgromadzonej w archiwach Powiatu Tureckiego.

Digitalizacji podlegają operaty techniczne znajdujące się w PZGiK (Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym) o zróżnicowanym stanie technicznym. Dokumentacja dotyczy prac geodezyjnych wykonanych na terenie powiatu tureckiego. Skanowaniu podlegają wszystkie karty znajdujące się w operacie łącznie z okładką, w różnych formatach i na różnych nośnikach.

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści pracownikom urzędu, a także mieszkańcom Powiatu Tureckiego i Województwa Wielkopolskiego oraz grupom zawodowym prowadzącym działalność gospodarczą związaną z geodezją i kartografią