2016.12.08

Podpisanie umowy na wykonanie konwersji i szkolenia pracowników

Strona dotyczy projektu Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

8 grudnia 2016 podpisano umowę na "Wykonanie konwersji bazy danych GEO-INFO Mapa_Powiat Tureckiz aktualnej bazy Systemu PZGiK do struktur baz danych dla obowiązujących schematów aplikacyjnych, programu GEO-INFO. Zostało również przeprowadzone szkolenie pracowników z zakresu obsługi części opisowej bazy danych GEO-INFO po konwersji do nowych rozporządzeń. Zadanie zostało odebrane 23 grudnia 2016 r.