2022.12.28

Poznaj Polskę - podsumowanie jesiennej edycji

None

W ramach kolejnej edycji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 158.840,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Turecki mieli możliwość odwiedzić punkty edukacyjne określone przez Ministra jako priorytetowe obszary edukacyjne. W ramach programu zrealizowane zostały wycieczki szkolne:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku:
  2. Zespół Placówek Edukacyjnych w Turku
  3. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
  4. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
  5. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich