Przewodnik po programach NFZ

Starostwo Powiatowe w Turku informuje, że Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w bieżącym roku finansuje programy profilaktyczne w zakresie:

– programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP,
– programu badań prenatalnych,
– programu profilaktyki raka piersi-etap podstawowy.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję również, iż kobiety w wieku 25-59 lat mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy w każdej poradni ginekologiczno-położniczej działającej w ramach umowy z NFZ. Podobnie jest w przypadku programu profilaktyki chorób układu krążenia oraz gruźlicy, z którego można skorzystać w każdej poradni lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki w przypadku gruźlicy.
Szczegółowe informację na temat zasad korzystania z poszczególnych programów profilaktycznych zamieszczone są poniżej w Przewodniku po programach obowiązującym również w 2016 r.