Ścieżki pieszo-rowerowe "Panorama"

Dydaktyczny szlak rowerowy „Panorama” przebiega przez najciekawsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym obszary powiatu tureckiego. Rozpoczyna się w miejscowości Turek. Punkty startowe zlokalizowane są we wschodniej, południowej i zachodniej części miasta. Razem z punktem startu ścieżek dydaktycznych „Zdrojki” na północy Turku, stanowią łatwy dostęp do turystyki aktywnej w najbliższej okolicy. Dodatkowe punkty startowe zlokalizowane zostały w miejscowościach: Russocice, Tuliszków, Grzymiszew, Dobra i Brudzew.

Szlak rowerowy „Panorama” składa się z 6 etapów:

Etap 1. – „Przez uroczysko Grzymiszew” - dłudość trasy 31,3 km

Przebieg trasy: Turek – Obrzębin – Grabieniec – Dębina – Babiak – Grzymiszew – Ruda – Głogowa – Felicjanów – Władysławów – Russocice

Etap 2. – „Dworski – rezydencje istniejące i utracone” - długość trasy 17,0 km

Przebieg trasy: Turek – Obrzębin – Słodków Kolonia – Słodków – Wrząca – Piętno – Gozdów – Imiełków – Grzymiszew

Etap 3. – „U podnóża Wzgórz Malanowskich” - długość trasy 20,3 km

Przebieg pętli: Turek – Obrzębin – Słodków Kolonia – Słodków – Wrząca – Deszno – Żdżenice – Cisew – Turkowice – Turek

Etap 4. – „Doliną rzeki Kiełbaski” - długość trasy 24,2 km

Przebieg pętli: Turek – Korytków – Chlebów – Laski – Rogów – Kaczki Plastowe – Kaczki Średnie – Marianów-Kolonia – Kowale Księże – Turkowice – Turek

Etap 5. – „Doliną rzeki Teleszyny” - długość trasy 38,4 km

Przebieg pętli: Turek – Korytków – Chlebów – Laski – Gajówka – Psary – Przykona – Bądków Pierwszy – Stefanów – Żeronice – Ugory – Długa Wieś – Dobra – Czajków – Potworów – Mikulice – Stefanów – Gąsin – Kaczki Plastowe – Rogów – Laski – Chlebów – Korytków – Turek

Etap 6. – „Szlak jezior powiatu tureckiego” - długość trasy 29,8 km

Przebieg trasy: Turek – Korytków – Chlebów – Laski – Gajówka – Psary – Przykona – Zmiotki – Dąbrowa – Słomów Kościelny – Młyniska – Paulinów – Posoka – Kuźnica Janiszewska – Koźmin – Głowy – Janiszew – Brudzew

Wszystkie etapy szlaku rowerowego "Panorama" zostały oznakowane w terenie kolorem niebieskim.

”Panorama” okala miasto w promieniu 13km i zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu tureckiego. Łączy się bądź też przecina szlaki piesze i rowerowe tj.: ścieżki „Bogdałów” (szlak zielony i czerwony), ścieżki „Zdrojki” (szlak czarny); ścieżki „Malanów” (szlak czerwony); ścieżki „Kawęczyn” (szlak żółty i zielony); szlak pieszy PTTK Konin (szlak niebieski), co stanowi podstawę do urozmaicenia wypraw rowerowych w myśl hasła „łączenie jest fajne”, np: sumując skrajne odcinki wszystkich 6. etapów, dodatkowo wykorzystując łącznik w postaci czerwonego szlaku „Bogdałów” na odcinku Russocice – Brudzew, otrzymujemy pętle rowerową wokół powiatu tureckiego o długości około 120km. O ile etapy zachodnie przebiegają częściej przez drogi gruntowe i dukty leśne, o tyle etapy wschodnie wiodą przeważnie przez drogi o nawierzchni bitumicznej.

Niezwykłe ukształtowanie terenu pozwala spojrzeć na otaczającą przestrzeń z zupełnie innej perspektywy, niż ta codzienna. Pomocą będą nam służyć punkty widokowe oznakowane w terenie:

nr 1 – „Niemiecka Górka” 149m n.p.m.
nr 2 – „Grabieniec” 152m n.p.m.
nr 3 – „Żdżenice” 176m n.p.m.
nr 4 – „Turkowice” 150m n.p.m.
nr 5 – „Stefanów” 136m n.p.m.
nr 6 – „Osadnik Gajówka” 115m n.p.m.

Na szlaku lub też bezpośrednio w jego sąsiedztwie znajduje się wiele punktów widokowych nieoznakowanych w postaci wzniesień bądź też otwartych przestrzeni.

Na ścieżkach dydaktycznych „Zdrojki” i „Bogdałów” znajduje się w sumie 27 tablic edukacyjnych, które wzbogacają wiedzę. Szlak rowerowy „Panorama” kontynuuje tą tradycję, która wyróżnia nasze szlaki piesze i rowerowe, od szlaków poza granicami powiatu tureckiego. Na „Panoramie” wyznaczono 12. nowych punktów dydaktycznych (edukacyjnych):

nr 1 – „Bunkry”
nr 2 – „Władysławów & Russocice – historia wsi, zabytki i atrakcje turystyczne”
nr 3 – „Leśnictwo Grzymiszew”
nr 4 – „Grzymiszew – historia wsi i parafii”
nr 5 – „Piętno – podworski park krajobrazowy”
nr 7 – „Dwór w Słodkowie”
nr 8 – „Kapliczka Matki Boskiej na starej sośnie”
nr 9 – „Rzeka Kiełbaska”
nr 10 – „Dobra – historia miasta i jego zabytki”
nr 11 – „Rzeka Teleszyna”
nr 12 – „Kościół w Psarach”
nr 13 – „Osadnik Gajówka”
nr 14 – „Zbiornik Przykona – historia budowy i charakterystyka okolicy”

Na zakończenie krótkiej charakterystyki „Panoramy”, należy wspomnieć o różnych formach ochrony przyrody, które możemy spotkać na szlaku. Tak więc: etap 1. niemalże w całości przebiega przez Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu; południowa część etapu 5. biegnie przez Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu; etap 6. z kolei przebiega w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 – Dolina Środkowej Warty, która jest ostoją ptaków o znaczeniu europejskim.