2020.12.08

„Sport dla Wszystkich” - nabór wniosków

Informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania
„Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Zadania przewidziane do realizacji:

 

Zadanie nr 1

Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
(m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie).

Zajęcia będą realizowane w terminie od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.

Zadanie nr 2

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”.

Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

Zadanie nr 3

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

 

Wnioski na ww. zadania należy składać do dnia 21 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/ruszyla-kolejna-edycja-dofinansowania-zadan-z-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow