Sprowadzanie zwłok do Polski

Do sprowadzania zwłok lub szczątków do Polski wymagana jest decyzja, którą wydaje Starosta na wniosek rodziny zmarłego.