2021.12.03

Sprzęt medyczny o wartości 1.250.000 dla szpitala w Turku

None

Dziś za sprawą starań Wiceministra Ryszarda Bartosika została w Koninie podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku. Umowę na dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł podpisali Wojewoda Michał Zieliński, a ze strony Powiatu Tureckiego Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski oraz Skarbnik Teresa Borkowska. Dodatkowo na zadanie zakupu sprzętu Powiat Turecki przeznaczył 250.000 zł.

Planowany do zakupienia sprzętu medyczny dla SP ZOZ w Tuku wpłynie znacząco na zapewnienie prawidłowej diagnostyki na oddziałach szpitalnych i podjęcia działań ratujących życie pacjenta. Pomoc dzięki zakupie nowego sprzętu obejmie również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają podjęcia czynności związanych z diagnostyka i leczeniem.

Dofinansowanie dla SP ZOZ w Turku pozwoli na zakup sprzętu do leczenia pacjentów w Turku na kilku oddziałach placówki w postaci:

-Wieży artroskopowej

- Platformy elektrochirurgicznej

- Napędu ortopedycznego o dużej mocy

- Aparatu do elektrokoagulacji

- Aparatu do znieczuleń,

- Aparatu USG

- Wideogastroskopu

- Dwóch kardiomonitorów

- Holterów wraz z oprogramowaniem i zestawem komputerowym X 3

- Pomp infuzyjnych X 4

- Systemów ogrzewania pacjenta X 2

- Komory grzewczej do płynów infuzyjnych

- Łóżek niemowlęcych z materacami i szafkami X 10

- Łóżek dziecięcych z materacami i szafkami X 10

- Aparatu EKG

Umowa została podpisana po konferencji dotyczącej Rządowego Programu Polski Ład z udziałem Wiceministra Zbigniewa Hoffmanna oraz posłów Witolda Czarneckiego, Zbigniewa Dolaty i Leszka Galemby.

Zdjęcia