2020.07.27

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że do 20 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, zamieszkałych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

1)            nagrody i wyróżnienia uzyskane w olimpiadach i konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim,

2)            udział w projektach naukowo-badawczych,

3)            autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,

4)            działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

 

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

1)            nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2)            autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,

3)            udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,

4)            udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

5)            autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,

6)            autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,

7)            działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne).

 

Do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy szkół oraz rektorzy szkół wyższych lub upoważnione przez nich osoby.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”.

Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( edukacja@umww.pl ).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego