2022.12.21

Święto Sportu w Powiecie Tureckim

Choć uprawiają różne dyscypliny sportu - wiele ich łączy. Są przede wszystkim utalentowani, ciężko trenują i bezkompromisowo podążają na sam szczyt. Młodzi sportowcy z terenu naszego powiatu mieli swe święto 20.12.2022 r. i zostali nagrodzeni podczas uroczystej „Gali Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2021/2022” w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Uroczystość ta ma już swą długoletnią historię i od wielu lat jest wspaniałą okazją, by promować i nagradzać najlepszych młodych sportowców, mówić o ich osiągnięciach, krzewić ideę sportowej rywalizacji szkół, doceniać starania kadry trenerskiej oraz szerzyć ideę sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej naszego powiatu.
Na uwagę zasługuje podkreślenie ogromnej pomocy finansowej z budżetu państwa w obecnej kadencji Rady Powiatu Tureckiego na rozwój infrastruktury sportowej w naszym powiecie, o czym mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny, dziękując Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik za pomoc w pozyskaniu środków na realizację powiatowych inwestycji.
Nagrody i statuetki dla najlepszych sportowców wręczał organizator uroczystości Starosta Dariusz Kałużny wraz z Ministrem Ryszardem Bartosikiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Piotrem Szewczyńskim oraz Przewodniczącym Komisji Sportu Andrzejem Sochackim. Uroczystość poprowadził Koordynator ds. Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Tureckiego Mariusz Wachowicz. W wydarzeniu wzięli udział także dyrektorzy szkół, nauczyciele i trenerzy z terenu powiatu tureckiego, kierownicy jednostek oświatowych, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Tureckiego.
Do współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 34 szkół w trzech kategoriach:
• Igrzyska Dzieci – 14 szkoły podstawowe
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 17 szkół podstawowych
• Licealiada – 3 szkoły ponadpodstawowe
Na współzawodnictwo złożyło się ponad 110 imprez, w ramach których odnotowano 1930 osobostartów
• Igrzyska Dzieci to 36 imprez na wszystkich szczeblach, w których było 580 osobostartów zawodników z naszego powiatu
• W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, których zabezpieczało wyjazd lub było organizatorem Starostwo Powiatowe w Turku przeprowadzonych zostało 38 imprez, w których udział wzięło 820 osobostartów zawodników/uczniów.
• Starostwo Powiatowe w Turku zabezpieczyło udział reprezentacjom ze szkół ponadpodstawowe (Licealiada) w 36 imprezach o randze powiatowej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej dla 530 osobostartów uczestników.
Liczny udział oraz wysoki poziom sportowy zawodników będących uczniami szkół biorących udział w minionej edycji współzawodnictwa spowodowały zdobycie czwartego miejsca Powiatu Tureckiego we Współzawodnictwie Sportowym Województwa Wielkopolskiego.
Wyniki z poszczególnych klasyfikacji prezentują się następująco.
KLASYFIKACJA IGRZYSK DZIECI wg zdobytych punktów z podziałem na „MAŁE ” (do 201 uczniów) rok szkolny 2021/2020:
I miejsce SP SARBICE
II miejsce SP GALEW
III miejsce SP KOŹMIN
KLASYFIKACJA IGRZYSK DZIECI wg zdobytych punktów z podziałem na „DUŻE” (powyżej 202 uczniów) rok szkolny 2018/2019:
I miejsce: ZP PRZYKONA
II miejsce: ZS-P SŁODKÓW
III miejsce SP MALANÓW
KLASYFIKACJA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
wg zdobytych punktów z podziałem na „MAŁE ” (do 117 uczniów)
rok szkolny 2021/2022
I miejsce ZS-P PIEKARY
II miejsce SP KOŹMIN
III miejsce SP MIŁACZEW
KLASYFIKACJA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
wg zdobytych punktów z podziałem na „DUŻE” (powyżej 118 uczniów) rok szkolny 2021/2022
I miejsce SP PRZYKONA
II miejsce SP MALANÓW
III miejsce SP DOBRA
W kategorii współzawodnictwa szkół ponadpodstawowych – Licealiada - OGÓLNA KLASYFIKACJA LICEALIADY wg zdobytych punktów w roku szkolnym 2021/2022:
I miejsce I LO w Turku
II miejsce ZST w Turku
III miejsce ZSR CKP w Kaczkach Średnich
KLASYFIKACJA GMIN wg zdobytych punktów w roku szkolnym 2021/2022:
I miejsce GMINA PRZYKONA
II miejsce GMINA MALANÓW
III miejsce GMINA TUREK
Nagrody na osiągnięcia drużynowe reprezentantów szkół Powiatu Tureckiego wręczono
uczniom i uczennicom:
- SP w Sarbicach (Mistrzom Wielkopolski i Wicemistrzyniom Wielkopolski w kategorii Igrzyska Dzieci w Drużynowym Badmintonie i Liceum Ogólnokształcącego w Turku (Wicemistrzom Wielkopolski w Futsalu) oraz uczennicom Szkoły Podstawowej w Brudzewie brązowym medalistkom Mistrzostw Wielkopolski w Unihokeju).
Należy zauważyć, że wyniki Powiatu Tureckiego we współzawodnictwie sportowym to składowa zaangażowania i udziału wszystkich zawodników. Choć nie każdemu udało się znaleźć na podium to doceniamy ich ciężką pracę i chęć podjęcia wyzwania. Wierzymy, że o młodych, ambitnych sportowcach z naszego powiatu będzie głośno na arenie międzynarodowej bo jak podaje sportowiec Rafał Sonik - „Marzenia są dla tych, którzy zostają w domu. Wyzwania są dla tych, którzy ruszają w drogę. W sporcie tak jak w życiu, bez zaangażowania nie ma sukcesu”.

Zdjęcia