Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Aug. 13, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 326 (+7)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 94 (-1)
 • Osoby w izolatorium: 23 (-3)
 • Osoby hospitalizowane: 8 (+1)
 • Osoby zakażone ogółem: 284 (+3)
 • Osoby zakażone obecnie: 130
 • Osoby wyleczone: 154 (+3)
 • Liczba zgonów: 5
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.05.21
WEBINAR dla nauczycieli z Powiatu Tureckiego

W środę 20-go maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Turku odbył się webinar dla nauczycieli z Powiatu Tureckiego. Seminarium online pt: "Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela w obliczu epidemii - wyzwania, zagrożenia i zasoby" przygotowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku. W spotkaniu wzięło udział 128 uczestników, co świadczy o bardzo dużej potrzebie pogłębienia wiedzy w tym obszarze.

Celem spotkania było:

- wsparcie merytoryczne i emocjonalne nauczycieli w trudnej, ciągle zmieniającej się sytuacji,

- stworzenie możliwości wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie pracy zdalnej,

- wzmacnianie sieci wzajemnego wsparcia w lokalnym środowisku edukacyjnym.

Webinar został podzielony na dwa moduły zawierające wykład i dyskusje. Moduł I dotyczył psychologicznych aspektów sytuacji edukacyjnej w okresie epidemii i prowadziła go Pani Iwona Michalak-Jędrzejczak, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „EMPATIA”. W tej części uczestnicy skoncentrowali się na zagednieniach takich jak:

- inny model działania edukacji, w który wpisane jest popełnianie błędów, ponieważ z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed taką koniecznością i uczymy się go;

-edukacji zdalnej: wczoraj opcja dziś konieczność;

- co jest ważne w obecnej sytuacji (relacje najpierw- potem dopiero dydaktyka);

- co uwzględnić aby zrozumieć obecną sytuację psychologiczną (to sytuacja kryzysu psychologicznego) i jak sobie radzić?

- kryzys- może być szansą (na rozwój, progres) albo zagrożeniem (skutkować psychopatologią);

- obecne konteksty funkcjonowania ucznia (rodzinny, społeczny, cechy osobowości) które należy uwzględnić przy obecnej formie edukacji;

- o co powinni zadbać nauczyciele (wzajemne wsparcie, wyrównywanie, wymiana doświadczeń);

-co po powrocie (we wrześniu), co może nas czekać jeśli chodzi o uczniów), co wtedy robić, jakie działania podjąć?

Moduł II dotyczył realizacji zaleceń wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i prowadziła go Pani Patrycja Adamczewska-Mobarak, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku. Zagadnieniami poruszonymi w tej części były:

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • TIK (Technologie informacyjno – komunikacyjne) w nauczaniu zdalnym.
 • Zadania pedagoga, psychologa i innych specjalistów w zdalnym nauczaniu.
 • Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
 • Sposoby dostosowywania wymagań i zaleceń do specyfiki e-learningu oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Praktyczne przykłady pracy z dzieckiem ze SPE oraz posiadającym orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego. Prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w zdalnym nauczaniu.

 Moderatorką spotkania była Roma Zagozda-Frątczak, psycholog w PP-P w Turku. „…Pomysł webinaru zrodził się z potrzeby sytuacji. Właściwie od początku zdalnej edukacji towarzyszyła mi myśl, że w całej tej trudnej sytuacji wszyscy skupili się najpierw na technicznej i formalno-prawnej stronie zorganizowania nauki zdalnej oraz na uczniu, a nauczyciel zniknął z pola widzenia w gąszczu procedur i wymagań z każdej strony. O ile z uczniami i rodzicami mieliśmy stały kontakt, to nauczyciele zajęci wyzwaniem, z jakim się zetknęli zniknęli nam z pola widzenia i płaszczyzny współpracy. Ponadto świadomość trudu sytuacji w jakiej znaleźli się nauczyciele zrodziła potrzebę wyjścia z inicjatywą spotkania i wsparcia w formie na miarę okoliczności. Dla nas to rodzaj i szansa lepszej komunikacji z lokalnym środowiskiem szkolnym, możliwość wymiany doświadczeń i refleksji z ostatniego czasu, ale także zachęcenie do refleksji w kontekście przyszłości (dokąd zmierzamy).

 

 

 

Zdjęcia

Pliki