2024.07.09

Wyniki matur 2024 w Powiecie Tureckim

None

Absolwenci szkół średnich Powiatu Tureckiego, którzy w maju przystąpili do egzaminu dojrzałości poznali swoje wyniki. Najwyższą zdawalnością w powiecie może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące w Turku, gdzie maturę ma już w kieszeni blisko 94 proc. abiturientów.

W turkowskim ogólniaku do matury przystąpiło 253 z 254 absolwentów. Tegoroczna zdawalność to 93,68 proc, natomiast w ubiegłym roku było to 94,31 proc. (w 2022 roku - 91,3 proc, a w 2021 r. - 92,3 proc.). 16 uczniów nie zdało matury w tym 12 z ma prawo do poprawki.

W Zespole Szkół Technicznych w Turku do matury przystąpiło 161 z 189 absolwentów. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 90,68 proc. tegorocznych abiturientów z ZST (rok temu było to 89,55 proc, w 2022 - 79,03 proc., 2021 - 71 proc.). 15 uczniów nie zdało matury w tym 9 ma prawo do poprawki.

Do egzaminu dojrzałości w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich przystąpiło 89 spośród absolwentów. Zdawalność wyniosła 54 proc., co jest najlepszym wynikiem od lat. (2023 - 47,56 proc., 2022- 47,50 proc., 2021- 33,3 proc.). 43 uczniów nie zdało matury w tym prawo do poprawki ma 16 z nich.